Grup Municipal d'Esquerra Repúblicana - Sumem per Alella
Andreu Francisco i Roger

SR. ANDREU FRANCISCO I ROGER

Portaveu d'ERC+Sumem per Alella
Alcalde i regidor de les àrees d'Urbanisme, Civisme i Seguretat Ciutadana, Emprenedoria, Comerç i Consum i Promoció Turística. 
A/e: franciscora@alella.cat

Retribucions: 45.000 euros bruts anuals 

Mandat 2015-2019

Logo ERC+SxA
Maria Teresa Vilaró i Comas

SRA. MARIA TERESA VILARÓ I COMAS

Regidora d'ERC+Sumem per Alella
2a Tinent d'alcalde i regidora de les àrees d'Educació, Medi Ambient i Cooperació Internacional.
A/e:vilarocm@alella.cat

Retribucions: Règim d'assistències 

Mandat 2015-2019

Logo ERC+SxA
Anna Alfaro i Lucas

SRA. ANNA ALFARO I LUCAS

Regidora d'ERC+Sumem per Alella
Regidora de les àrees d'Adolescència i Joventut, Equitat i Comunicació. 
A/e:alfarola@alella.cat

Retribucions: 24.600 euros bruts anuals 

Mandat 2015-2019

Logo ERC+SxA
Frederoc Salas i Mañas

SR. FREDERIC SALAS I MAÑAS

Regidor d'ERC+Sumem per Alella
3r Tinent d'alcalde i regidor de les àrees de Cultura i Festes Populars i responsable de la Festa de la Verema.
A/e:salasmf@alella.cat

Retribucions: 30.000 euros bruts anuals 

Logo ERC+SxA
Ana Fernández i Amela

SRA. ANA FERNÁNDEZ I AMELA

Regidora d'ERC+Sumem per Alella
Regidora de les àrees de Serveis Municipals i Via Pública; Obres Públiques i Mobilitat.
A/e: fernandeznml@alella.cat

Retribucions: 30.000 euros bruts anuals 

Mandat 2015-2019

Logo ERC+SxA
Laura Ribalaiga i Prats

SRA. LAURA RIBALAIGA I PRATS

Regidora d'ERC+Sumem per Alella
Regidora de l'àrea de Serveis a les Persones: Serveis Socials, Ocupació, Habitatge i Salut.
A/e: ribalaigapl@alella.cat

Retribucions: 27.300 euros bruts anuals 

Logo ERC+SxA
Marc Almendro Campillo

SR. MARC ALMENDRO CAMPILLO

Regidor d'ERC+Sumem per Alella
1r Tinent d'alcalde i regidor de les àrees d'Administració, Hisenda,Transparència, Participació Ciudadana i Esports. 
A/e: almendrocm@alella.cat

Retribucions: 30.000 euros bruts anuals

Mandat 2015-2019

Logo ERC+SxA
 
Pujar al principi de la pàgina