Filtrar esdeveniments
Escrit ERC+SxA maig de 2016. "Desconeixement o mala fe"
 
Versió per imprimir
 • Logo ERC+SxA

  D'acord a les regles del joc polític acceptem que, com equip de govern, siguem els destinataris de les crítiques i objeccions dels altres grups municipals, però el que considerem del tot innacceptable és que es qüestioni o es posi en dubte la professionalitat, la implicació, la il·lusió i la bona feina dels treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament.

  Entre moltes altres coses, és gràcies al seu treball que el nostre municipi ha aconseguit per tercera vegada consecutiva el Segell Infoparticipa, distintiu que atorga l'Universitat Autònoma de Barcelona a la qualitat i la transparència pública local.

  Afirmar que «aquest premi s'ha aconseguit pagant» com va fer la representant del PP, o qüestionar la validesa d'uns agents que han accedit al seu lloc de treball després d'haver superat un just i exigent procés de selecció, qualificant-los de «policies capats», com va dir textualment el regidor de Convergència, -ambdues intervencions en el Ple del passat 29 d'abril-, són manifestacions que no es poden amagar en el desconeixement, són a totes llums una ofensa directa a aquests col·lectius i un acte de mala fe.

  En aquest mateix ple hi constaven dues mocions que van presentar CDC i GdA, la primera, de Convergència, proposava establir una ordenança reguladora de l'empadronament i la segona, presentada per Gent d'Alella, instava la redacció del Pla Local de Seguretat d'Alella. ERC+SumemxAlella i Alella Primer varem votar en contra de totes dues mocions. En la primera perquè ja existeix una Resolució que desplega tota la normativa legal d'obligat compliment que s'aplica en aquest ajuntament i la segona perquè el Pla Local de Seguretat ja està degudament calendaritzat en el Pla d'Actuació Municipal, aprovat sense cap vot en contra el passat 22 de desembre. Sense voler incidir en el caràcter oportunista d'aquestes mocions, novament ens preguntem si es tracta de desconeixement o de mala fe.

  És evident que tots els grups polítics són lliures de presentar les mocions que creguin oportunes i donar el seu suport a aquelles que creguin convenient, però la votació conjunta de Convergència, Gent d'Alella i el Partit Popular a favor de les presentades unilateralment posa en evidència una triple aliança, potser necessària per a la seva susbsistència, però que els iguala en els seus plantejaments.

Pujar al principi de la pàgina