Portada|Ajuntament|Ordenances i normativa
 
Versió per imprimir
Ordenances i normativa

Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió del 25 de juliol de 2019

En aquest enllaç a la pàgina del web diba.cat de la Diputació de Barcelona trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Ordenances i reglaments municipals


Ordenances fiscals


Pujar al principi de la pàgina