Portada|Urbanisme
Urbanisme
Telèfon

935552339

Horari

De dilluns a divendres de 8.30h a 14h
Dijous de 16.15h a 19h
Estiu, Nadal i Setmana Santa: Dijous a la tarda tancat

Què fem?

El servei d'Urbanisme de l'Ajuntament intervé en tots aquells aspectes que afecten al territori en diferents àmbits. Entre les seves funcions hi destaquen: el planejament i la gestió del territori, l'atorgament de qualsevol tipus de llicència urbanística i l'aplicació de la disciplina urbanística, entre d'altres.

Responsable polític
Marc Almendro Campillo
Responsable tècnic
Eduard Boix
Personal
2 auxiliars administratius/ves: Marta Pallarès i Pau Groba 
DESTAQUEM
Les persones propietàries de solars i parcel·les sense edificar situades en sòl urbà tenen l'obligació de fer els tancaments adequats per garantir la separació entre l'espai públic i el privat. L'Ajuntament va enviar al mes de maig un total de 104 notificacions informant d'aquesta obligació a les propietats afectades, recordant-los l'obligatorietat de fer el tancament, tal i com estableix l'article 99 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Alella, en vigor des del 5 de desembre de 2014. Llegir més
El Ple del 30 de setembre va aprovar inicialment el nou Pla de Millora Urbana (PMU) de La Gaietana i el carrer Lleida, després que una sentència declarés nul·la la reordenació contemplada en el POUM. A partir d'un acord entre els propietaris i l'Ajuntament, es proposa generar dos polígons d'actuació independents, redistribuint l'aprofitament i les càrregues del conjunt entre els dos subàmbitsLlegir més
Pujar al principi de la pàgina