Grup Municipal de Gent d'Alella
Mercè Marzo Gómez

SRA. MERCÈ MARZO I GÓMEZ

Portaveu de Gent d'Alella
A/e: marzogm@alella.cat

Retribucions: 10.200 euros bruts anuals 

Mandat 2015-2019

gda
Josep Bardés Conesa

SR. JOSEP BARDÉS CONESA

Regidor de Gent d'Alella
A/e:bardescj@alella.cat

Retribucions: Règim d'assistències

Mandat 2015-2019

gda
 
Pujar al principi de la pàgina