Filtrar esdeveniments
Escrit Gd'A novembre de 2016: "Seguim pagant els impostos més cars"
 
Versió per imprimir
  • gda

    Cada any tenim la oportunitat de millorar els impostos locals en el tràmit de modificació de les ordenances fiscals. Acomodat en el benestar, el govern només ha realitzat els ajustos tècnics i normatius, defugint la nostra proposta de bonificar la plusvàlua. Tampoc baixa l'IBI i seguim sent uns dels municipis catalans amb la pressió fiscal més elevada encara que cada dos per tres ens quedem sense llum a algunes urbanitzacions.

    Barcelona, Mataró però també Tiana i molts altres municipis bonifiquen la plusvàlua per els descendents i els ascendents quan la transmissió de l'immoble és per causa de mort i hi han conviscut durant els dos anys anteriors. Aquest benefici també és pel cònjuge del finat, cosa que ja s'aplica a Alella des de fa poc. La protecció de fills que perden prematurament els pares, la protecció de gent gran que perdi per accident o malaltia un fill del que en depèn, la convivència i cura intergeneracional tan beneficiosa socialment son motius més que rellevants per aplicar-la en l'època que vivim de constant minoració de l'estat del benestar d'una banda, de precarietat laboral juvenil i d'allargament de l'esperança de vida. La llei permet arribar a una bonificació del 95%. En el Ple, l'Alcalde es va comprometre a estudiar-ho per l'any vinent.

    Canviant de tema, la nova Ordenança de Terrasses no suposarà cap millora. Simplement regularitza el que ja existeix i deixa la última paraula sobre la concessió a l'Ajuntament. Dos qüestions son per nosaltres molts rellevants: permetre el mobiliari de qualitat amb publicitat per l'important estalvi que suposa pels comerciants i la cobertura de les terrasses en grans espais com ara la Plaça Antoni Pujades i en el futur els nous espais que preveu el POUM. Quan el govern ho tenia tot fet, va convocar els restauradors a una sessió informativa; ara només queda la possibilita d'al·legar.

Pujar al principi de la pàgina