Portada|Tributs i finances locals
Tributs i finances locals
Telèfon

935552339

Horari

De dilluns a divendres de 8.30h a 14h
Dijous de 16.15h a 19h
Nadal, Setmana Santa i de juny a setembre: dijous a la tarda tancat

El servei d'Hisenda de l'Ajuntament s'encarrega de gestionar tot l'àmbit econòmic de l'Ajuntament. 

Veure Carta de Serveis 

Responsable polític
Israel Payà Todolí
Responsable tècnic
Amadeu Pujol (interventor)
Personal

1 tresorera accidental: Marta Guàrdia
1 administratiu: Israel Huertas

DESTAQUEM
L'Ajuntament no incrementarà els impostos i taxes municipals l'any vinent, que es mantindran en els mateixos nivells que els últims dos exercicis. En la sessió celebrada el 28 d'octubre, el Ple va aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any vinent que només afecten a reajustaments en el redactat de l'impost de vehicles i les taxes de llicència d'activitats i de gestió de residus.Llegir més
Pujar al principi de la pàgina