Portada|Tributs i finances locals|Ajuts per al pagament de l'IBI
 
Versió per imprimir
Ajuts per al pagament de l'IBI

Subvencions a favor de majors de 65 anys, titulars de famílies nombroses en situació de llogater de l'habitatge habitual i famílies monoparentals pròpietàries de l'habitatge habitual o en règim de lloguer

Del 28 de novembre al 19 de desembre, ambdós inclosos, es poden presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) les sol·licituds per a les subvencions de l'IBI per a persones majors de 65 anys i famílies nombroses i monoparentals que viuen en règim de lloguer. Es poden beneficiar les persones majors de 65 anys que tinguin una renda inferior a 2,5 vegades l'IPREM (18.798,97 €/any) o 4 vegades l'IPREM (30.078,36 €/any), si es tracta de dues persones, així com les persones majors de 65 anys que conviuen amb una o més persones cadascuna d'elles amb una discapacitat igual o superior al 33%. Trobareu tota la informació i la documentació requerida des d'aquest enllaç

Subvencions per a titulars de família monoparentals

Subvencions per a titulars de família nombroses en situació de llogaters 

Subvencions per a persones majors de 65 anys 

Pujar al principi de la pàgina