Portada|Tributs i finances locals|Factures electr˛niques
 
Versiˇ per imprimir
Factures electr˛niques

A partir de l'1 de gener de 2016 tots els prove´dors de l'Ajuntament d'Alella hauran de presentar les factures en format electr˛nic i no s'acceptaran factures en paper, independentment del seu import.
En aquest document informem als diferents prove´dors de l'Ajuntament quŔ Ús una factura electr˛nica i com poden emetre-la i presentar-la a aquesta Corporaciˇ.

QuŔ Ús una factura electr˛nica?

╔s un document electr˛nic que contÚ la mateixa informaciˇ que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a travÚs de mitjans electr˛nics. Aquest document ha d'estar signat electr˛nicament amb un certificat digital reconegut, cosa que garanteix la seva autenticitat, integritat i li ofereix la mateixa validesa legal que una factura en paper.

Requisits previs
 • Per a poder emetre una factura electr˛nica cal que el prove´dor disposi d'un certificat digital vÓlid reconegut per l'AgŔncia Catalana de Certificaciˇ, on coincideixi el CIF/NIF d'aquest certificat amb el de l'emissor de la factura. Podeu consultar la relaciˇ de certificats admesos en aquest l'enllaš.
 • En cas de ser una persona fÝsica, si no es disposa d'un certificat digital, el prove´dor pot solĚlicitar-lo a l'OAC (Oficina d'Atenciˇ al CiutadÓ de l'Ajuntament d'Alella). Les persones fÝsiques tambÚ poden fer ˙s del seu DNI digital per a signar les factures electr˛niques que emetin.
 • Un altre requisit a l'hora de generar una factura electr˛nica Ús que el prove´dor ha de introduir obligat˛riament la referŔncia comptable que li haurÓ indicat el servei gestor de l'Ajuntament. Aquesta referŔncia Ús la garantia de cara al prove´dor de l'existŔncia de la consignaciˇ pressupostÓria corresponent pel seu pagament posterior.
 • No serÓ admesa cap factura que no indiqui la referŔncia comptable, les factures seran rebutjades automÓticament.
Punt d'entrada de factures

L'Ajuntament d'Alella ha habilitat a la seva seu electr˛nica l'enllaš a la b˙stia de lliurament de factures electr˛niques de l'ens. Aquest punt d'entrada Ús el portal e.FACT del consorci AOC. Des d'aquest portal un prove´dor podrÓ presentar factures i consultar l'estat de tramitaciˇ en el que es troben.
El format electr˛nic per a emetre factures electr˛niques a l'Administraciˇ Ús FACTURAE, segons l'Ordre PRE/2971/2007. El portal e.FACT admet aquest format per˛  tambÚ accepta factures electr˛niques amb format INVOIC d'UN/EDIFACT transmeses a travÚs de xarxes EDI amb connectivitat al servei.

Com es pot generar una factura electr˛nica?

Els prove´dors poden disposar de programari per a la seva gestiˇ de factures que ja genera factures en el format Facturae, admŔs pel portal e.FACT. En cas que el prove´dor no disposi d'aquest programari podrÓ utilitzar altres eines gratu´tes que generin factures en aquest format:

 •  B2B Router (recomanat): servei al n˙vol que permet crear factures electr˛niques en format Facturae fÓcilment, sense necessitat de certificat digital, de forma gratu´ta i enviar-la directament a les Administracions P˙bliques catalanes a travÚs del servei e.FACT.

Altres solucions:

 • FacturaDirecta by Conductiva
 • Mitjanšant una interfÝcie de facturaciˇ electr˛nica en local per a Microsoft Word 2010 o Microsoft Excel 2010 i que es pot descarregar gratu´tament en el segŘent enllaš http://offinvoice.codeplex.com
Com lliurar-les a l'Ajuntament?

Per enviar les factures electr˛niques a l'Ajuntament d'Alella podeu utilitzar diferents mecanismes:

 1. A travÚs de la b˙stia de lliurament

  B˙stia de lliurament  Consulteu els manuals
 2. A travÚs de les plataformes de facturaciˇ electr˛nica que hi ha al mercat si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Per a la utilitzaciˇ de la plataforma de les factures electr˛niques e.FACT, s'exigeix el codi DIR3 que en el cas de l'Ajuntament d'Alella Ús el L01080039. Aquest codi el podeu informar als tres camps de la efactura: oficina comptable, ˛rgan gestor i unitat tramitadora.
Com consultar l'estat de la vostra factura?
Accedint a la b˙stia de lliurament de l'Ajuntament d'Alella, entrant a la pestanya "Consulta d'estats". Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prŔviament, de cara a consultar el seu estat de procÚs.

B˙stia de factures


Per a consultar l'estat d'una factura heu d'informar dels segŘents camps: n˙mero de factura, any fiscal de la factura, NIF de l'emissor, NIF del receptor i l'import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botˇ "Cerca" es realitza la consulta, mostrant-se l'hist˛ric d'estats pels quals ha passat la factura especificada. D'aquesta manera, si la factura s'ha lliurat i registrat correctament a l'Ajuntament, es detalla, entre d'altres dades, la informaciˇ corresponent al registre d'entrada de la factura.
Destacar que en el cas que no visualitzeu l'estat “Registrada”, aix˛ indica que la factura no s'ha registrat per l'Ajuntament. AixÝ mateix, si la factura no supera la validaciˇ de la seva signatura electr˛nica o la factura no s'accepta per part de l'Ajuntament per motius comercials, la b˙stia de lliurament indicarÓ l'estat de "Rebutjada" i el motiu del rebuig.

AixÝ mateix, Ús responsabilitat de l'emissor de les factures la consulta de l'estat de les mateixes.

  AccÚs a la b˙stia de lliurament 

Accediu a la b˙stia de lliurament de factures electr˛niques de l'Ajuntament de d'Alella fent clic aquÝPujar al principi de la pÓgina