Portada|Tributs i finances locals|Liquidació del pressupost
 
Versió per imprimir
Liquidació del pressupost

Un cop finalitzat l'exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del pressupost a data 31 de desembre. La liquidació inclou els estats demostratius de l'execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

Informe liquidació pressupost 2021

Informe liquidació pressupost 2020

Informe liquidació pressupost 2019

Informe liquidació pressupost 2018

 

Informe liquidació pressupost 2017

 

Informe liquidació pressupost 2016

Informe liquidació pressupost 2015

Informe liquidació pressupost 2014

Informe liquidació pressupost 2013

Informe liquidació pressupost 2012

 

En aquest enllaç trobareu més informació de quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l'ens amb els seus organismes autònoms locals.

Pujar al principi de la pàgina