Notícies
Publicat el 31 d'octubre de 202331.10.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament preveu un augment d'impostos per a l'any vinent
Ple pressupost

El proper any no hi haurà congelació d'impostos com en els exercicis anteriors. Després d'anys de contenció de la pressió fiscal, l'any 2024 es fan ajustos importants de diferents tributs municipals per garantir la solvència econòmica de l'Ajuntament. El Ple del 26 d'octubre va aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals que s'aplicaran l'any vinent. 

Augment de l'IBI
L'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana, la principal font d'ingressos municipal, és el que registra un major increment, passant del tipus impositiu del 0,671 al 0,745%, el que suposa un 11% d'increment. Amb aquesta modificació l'Ajuntament preveu recaptar 600.000 euros més l'any vinent. Per reduir l'impacte en les rendes més vulnerables, s'amplia en un 5% la bonificació del 50%  per  a famílies nombroses o amb persones amb diversitat funcional en els valors cadastrals més baixos (entre 60.000 i 100.000 euros). També es preveuen ajustos als ajuts de l'IBI que es donen a majors de 65 anys i famílies monoparentals. S'amplia de 50 al 100% el recàrrec pels habitatges que portin més de tres anys buits. La modificació de l'IBI es va aprovar amb el vot a favor d'ERC+SxA i Alella Primer-PSC i el vot en contra de Per Alella Junts-CM, PP i Primàries Alella.

L'impost de vehicles també s'apuja 
L'any vinent també es veurà incrementada en un 20% la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. A més, es redueixen les bonificacions per a vehicles ECO i Zero, al 50 i el 25% (abans era del 75 i el 50%) i s'amplien les bonificacions per a vehicles clàssics. Amb la modificació, que es va aprovar amb el vot a favor d'ERC+SxA i Alella Primer-PSC i el vot en contra de Per Alella Junts-CM, PP i Primàries Alella, l'Ajuntament espera recaptar prop de 100.000 euros més. La quota d'aquest impost es manté a nivell inferior a 2012. 

Increment de la taxa de residus 
L'Ajuntament també incrementarà el 2024 la taxa de residus per apropar-la al cost real que el servei. L'increment del 20% dels tipus que s'aplica permetrà augmentar prop de 200.000 euros (un 31%) els ingressos de l'any, però no s'arribarà a cobrir el cost total de servei, un requeriment que serà obligatori a partir de 2025. La bonificació per formar part de la xarxa de compostatge casolà es redueix del 20 al 15%, augmenta la bonificació per fer aportacions a la deixalleria i s'eliminen els 16 euros de retorn del cànon. La quota de residus comercials també s'incrementa un 30% amb bonificació del 66% per als establiments que fan separació de residus. La modificació es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA i Alella Primer-PSC i l'abstenció de Per Alella Junts-CM i Primàries Alella.

La taxa de la grua s'ajusta al cost
L'altra modificació destacada va ser la de la taxa de la retirada de vehicles abandonats o estacionats malament a la via pública, que passa de 125 a 150 euros per a turismes i motos i es manté en 180 per a furgonetes i camions de fins a 3.500 kg, en 300 per a tares superiors i en 50 per a bicicletes i patinets. La modificació es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de Per Alella Junts-CM que va votar en contra.

Les altres modificacions
El govern va aprofitar la modificació de les ordenances fiscals per adequar alguns dels textos a les noves normatives i posar-los al dia, seguint els requeriments de la Diputació de Barcelona, sense que suposi una repercussió en les persones contribuents. Així es van modificar l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i també l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

La modificació de les ordenances fiscals està a exposició pública fins al 14 de desembre. En cas que es presentin reclamacions haurà de tornar al Ple per a l'aprovació definitiva. 

  Resum de les principals modificacionsImpost de Béns Immobles 

 • IBI urbà passa de 0,671 % a 0,745 % 
 • IBI rústic es manté al 0,70 %

Impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

 • Fins a 11,99 cavalls fiscals: 59,64 €
 • De 12 a 15,99 cavalls fiscals: 129,49 €
 • De 16 a 19,99 cavalls fiscals: 161,30 €
 • Més de 20 cavalls fiscals: 215,04 €

Taxa de residus:

 • El tipus aplicat passa del 0,106 % al 0,127 % del valor cadastral
 • Augment de la quota màxima de 250 a 400 €
 • Eliminació del retorn del cànon de 16 €
 • Reducció de la bonificació per compostatge del 20 al 15 %
 • Increment del 10 a 15 % de la bonificació per entre 6 i 9 aportacions a la deixalleria i de 20 a 25 % per més de 9 aportacions
 • Augment del 30 % de les quotes per als comerços, amb bonificació del 66 % per als que fan separació de residus. 

Taxa de retirada de vehicles 

 • S'incrementa de 125 a 150 € la taxa de retirada de la grua  

Rebut mig IBI i residus

Ordenances fiscals 2024. El Ple del 26 d'octubre va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l'any vinent. Estan a exposició pública fins al 14 de desembre perquè puguin ser consultades per la ciutadania.

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alella 26/10/2023 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alella 26/10/2023

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina