Notícies
Publicat el 7 de novembre de 201907.11.2019
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
12,7 milions de pressupost per a l'any 2020
Pressupost 2019

Del 7 al 27 de novembre està  a exposició pública el pressupost municipal de l'any vinent, aprovat inicialment en el Ple de l'Ajuntament del passat 24 d'octubre. Els primers comptes del mandat ascendeixen a 12.667.879 euros un 3,25% menys que l'any 2019. Aquest reajustament està motivat pel fet que per l'any vinent no es disposarà d'ingressos extraordinaris procedents de la regulació cadastral que es van comptabilitzar al pressupost anterior. 

Es tracta d'un pressupost continuista, caracteritzat per la contenció de la despesa ordinària i l'ajustament de partides en la majoria de les regidories. Inicialment no es preveuen grans inversions en aquest exercici, tot i que no es descarta poder fer alguna modificació pressupostària al llarg de l'exercici per preveure la possible construcció de la Biblioteca i l'Arxiu municipal. 

Per tal de mitigar l'impacte de la reducció d'ingressos procedents d'impostos indirectes —que baixen en conjunt un 2,2%— s'ha optat per incrementar el tipus impositiu municipal de l'IBI urbà que passa del 0,629% al 0,671%.

Pel que fa a les despeses, s'incrementa la partida de personal en un 5,50% degut, sobretot, a l'augment retributiu previst per a 2020 i la cotització addicional a la seguretat social derivat de la reducció de l'edat de jubilació de la Policia Local. La despesa en béns i serveis es redueix en gairebé un 2%, per tal de compensar l'increment de costos salarials.

També baixen en més d'un 37% les inversions, amb una despesa prevista de 498.000 euros, la major part dels quals es destinaran a la pavimentació de carrers, la reforma d'edificis municipals i la millora d'espais públics. El fons de contingència per donar resposta a possible imprevistos es redueix pràcticament a la meitat, amb 223.980 euros, tornant a valors similars als de 2018. 


La votació 

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, l'abstenció d'AP-PSC i el vot en contra de JuntsxCAT, AA-CUP, Gd'A i Cs.  El portaveu del grup municipal de JuntsXCAT, Esteve Garcia-Ossorio,  va argumentar el seu vot en contra per considerar que és tracta d'un pressupost "que el que fa és gravar-nos més i donar-nos menys". L'alcalde, Marc Almendro, va respondre que el govern està obert a aportacions dels grups municipals que comportin no pujar impostos i garantir l'equilibri financer sense posar en perill els serveis que es presten i va criticar que el grup municipal de JuntsXCAT no hagués fet arribar al govern cap proposta referent als comptes de l'any vinent.

El portaveu de Alternativa per Alella-CUP, Mark Ullod, també es va mostrar contrari al pressupost per considerar que és “un pressupost continuista i poc ambiciós”, i lamentant que el pressupost no incloguès, tal i com havia demanat el seu grup, una partida de 200.000 per implementar una primera experiència de pressupostos participatius. El regidor de Gd'A, Josep Bardés, va lamentar també que no s'entomés la proposta de pressupostos participatiu que el seu grup ha vingut fent des de fa anys, i va destacar l'increment de l'estructura de l'Ajuntament i dels contractes externs com a factors que obliguen a l'augment de l'IBI. En la mateixa línia es va manifestar la regidora de Ciutadans, Susana Alonso, que es va mostrar contraria a l'augment de l'IBI i va argumentar la manca de temps per poder analitzar a fons el pressupost degut a l'avançament del ple una setmana respecte al calendari habitual. El portaveu de l'Alella Primer-PSC, Cristòbal Zueras, es va abstenir al votació, assegurant que també l'ha faltat temps per fer propostes, tot assenyalant que intentaria fer-ho de cada a l'any vinent. 

El pressupost en xifres

A què es dediquen cada 100 euros   Les inversions

Origen dels ingressos  Destinació de les despeses

Baixen les despeses a la major part de les regidories

El pressupost de l'any vinent contempla un decrement de les partides a quasi totes les regidories. En alguns casos aquests reajustaments estan motivats per la reorganització de les regidories impulsada pel nou Consistori.

Les regidories que incrementen partides són Seguretat Ciutadana, Participació Ciutadana i Serveis Municipals i Via Pública. A Seguretat Ciutadana l'augment està motivat per l'increment de retribucions, gratificacions i despeses de seguretat social i la incorporació d'una partida destinada al servei de vigilància dels diferents esdeveniments. 

La regidoria de Participació Ciutadana es veu reforçada amb el nou contracte de serveis que inclou més recursos humans en aquest àmbit. Serveis Municipal i Via Pública incorpora les partides que fins ara estaven incloses en la regidoria de Mobilitat que passen a formar part d'aquesta regidoria. Es crea una nova regidoria de Gent Gran, desvinculada de Serveis a les Persones, i Salut Pública s'inclou dins de la regidoria d'Esports i Promoció de la Salut.

Pujar al principi de la pàgina