Portada|Educació|Consell Escolar Municipal
 
Versió per imprimir
Consell Escolar Municipal

El Consell neix amb la voluntat de ser el punt trobada per fomentar la interrelació, la comunicació i la col·laboració entre l'administració i els diferents sectors de la comunitat educativa d'Alella. És l'eina que ha de vetllar per consolidar una xarxa educativa local que garanteixi el dret a l'educació de tots els ciutadans i que prengui com a fonament la igualtat, l'equitat, la justícia social i el respecte a la diversitat. A més, ha de fomentar la relació i la col·laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat.

A través d'aquest òrgan es podran consensuar, entre d'altres qüestions, la unificació del calendari escolar; l'intercanvi de recursos i projectes pedagògics i d'innovació educativa; i aspectes relacionats amb la transició dels joves de l'escola al món treball.

Al Consell Escolar Municipal, que es va constituir formalment el 10 de novembre de 2010, hi estan representats tots els sectors implicats en temes educatius del municipi: alumnes, mestres i professors, directors i titulars de centres -tant de la xarxa pública com de la privada-, personal de l'administració i serveis, altres àmbits educatius i representants de l'Ajuntament.

Les funcions principals són:

  • Planificació de les places escolars.
  • Foment d'activitats que afavoreixen la millora de la qualitat educativa i la renovació pedagògica.
  • Desenvolupament d'accions per afavorir la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat.
  • Optimització de recursos humans i materials dels centres educatius.
  • Activitats complementàries i extraescolars que enriqueixen el currículum escolar.

Defineix els objectius, composició i funcionament d'aquest òrgan assessor, de consulta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament al municipi.

Representant Ajuntament d'Alella: Marc Almendro (alcalde president ERC+SxA), M.Teresa Vilaró (ERC+SxA), Mercè Vizern (ERC+SxA), Natàlia Brenes (JxCAT-JUNTS), Mark Ullod (AA-CUP) i Josep Bardés (Gd'A). 

 

Pujar al principi de la pàgina