Portada|Educació|Consell Educatiu Municipal
 
Versió per imprimir
Consell Educatiu Municipal

El Reglament del Consell Educatiu Municipal (CEM), aprovat inicialment al Ple del 28 de gener de 2021, subtitueix al Reglament del Consell Escolar Municipal que estava vigent des de l'any 2010. Aquest primer consell va néixer amb la voluntat de ser el punt trobada per fomentar la interrelació, la comunicació i la col·laboració entre l'administració i els diferents sectors de la comunitat educativa d'Alella. Després d'onze anys en funcionament, s'ha fet una posada al dia i una actualització del Reglament per tal d'adaptar-lo a les noves necessites i les normatives aprovades en aquests anys.

A part del canvi de nom d'escolar a educatiu, les modificacions més importants són l'actualització dels objectius i funcions de l'òrgan per fomentar la participació i la implicació de la comunitat educativa, a través de sessions més dinàmiques, treballs per projectes, debats i intercanvis d'experiències.  Així s'elimina la comissió permanent i s'aposta per les comissions de treball per agilitzar el funcionament. S'acorda que les sessions plenàries siguin itinerants i s'amplia la representació de l'alumnat a sis representants des de 1r d'ESO a 2n de Batxillerat.

L'adaptació de la norma pretén els següents objectiu:

 • Mantenir un corrent d'informació, estudi i diàleg entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre planificació d'actuacions i problemàtica general que afecta els centres educatius del municipi.
 • Establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i els àmbits que afecten l'educació en el municipi.
 • Fomentar la relació i la col·laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat.
 • Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu del poble:
 • Estudi de la problemàtica escolar i possibles solucions.
 • Promoure el debat i incentivar projectes d'activitats conjuntes entre els seus membres.
 • Compartir formació dins de la comunitat educativa,
 •  Afavorir el coneixement i el seguiment dels projectes educatius.
 • Crear un canal de comunicació, coordinació i col·laboració entre tots els sectors en l'organització d'actuacions de caràcter municipal i/o dels propis centres,facilitant la deliberació i l'intercanvi d'experiències entre els seus membres.
 •  Fomentar les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, la renovació pedagògica i d'acord amb els principis d'escola activa per avançar cap a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria, basada en la igualtat, responsabilitat i la tolerància.
 • Vetllar pel dret a l'educació de qualitat per a tothom per afavorir la cohesió social i garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones.
 • Fomentar l'educació per a la sostenibilitat com a eina de corresponsabilitat ambiental t envers les generacions futures.

La representació municipal es manté amb 6 representants, 3 del govern i 3 de l'oposició, i s'inclouen d'altres àmbits com l'esportiu i cultural.

S'ha posat a disposició dels membres del CEM la plataforma Decidim Alella, per fer reunions virtuals, recollir propostes, penjar documents o fer enquestes.

 Calendari de sessions  Actes de les sessions  

Pujar al principi de la pàgina