Portada|Serveis socials|Prestacions de suport a l'escolarització
 
Versió per imprimir
Prestacions de suport a l'escolarització
Escoles

L'Ajuntament obre cada any d'ajuts a l'escolarització per al curs escola per la qual es regulen les prestacions econòmiques que es concedeixen per ajudar a sufragar les despeses de llibres i material escolar, menjador i el pagament de la llar d'infants a les famílies que es troben en una situació de dificultat socio-econòmica i manca de recursos econòmics. 

Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social

  • Llibres i material escolar i escolarització a l'educació infantil de 0 a 3 anys (per alumnes no matriculats a Llar d'Infants Municipal Els Pinyons)
     
  • Menjadors escolars 

Convocatòria per al curs 2022-2023

L'Ajuntament obre del 24 de maig al 21 de juny la convocatòria d'ajuts a l'escolarització per al curs escolar 2022-2023. Enguany, cal remarcar un canvi en la gestió d'aquests ajuts i en el sistema de presentació de les sol·licituds: se separen les prestacions per a llibres, material escolar i suport a l'escolarització dels ajuts als menjadors escolars, de manera que caldrà fer dos tràmits diferents. A més, també com a novetat, els ajuts a l'escolarització de primer cicle d'infantil de 0 a 3 anys només poden sol·licitar-se per a infants NO matriculats a la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons, ja que en aquest cas aquest suport queda substituït pel sistema de tarifació social.

Trobareu tota la informació i la documentació requerida en aquests enllaços

En el cas de custòdia compartida, cada progenitor haurà de sol·licitar la prestació corresponent a la seva part de despesa. En la resta de casos es presentarà una única sol·licitud per família. 

En el cas de custòdia compartida on els dos progenitors volen sol·licitar l'ajut, s'haurà de presentar una única sol·licitud.

Pujar al principi de la pàgina