Versió per imprimir
Fira de Nadal

Normes de funcionament i atorgament de llicència d'ocupació temporal de la via pública amb parades de venda en la Fira de Nadal de 2020

Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de desembre: 

  • Les sol·licituds les ha de realitzar el titular de l'activitat, en el cas d'actuar mitjançant representant caldrà una autorització específica signada pel titular i la còpia dels seu document d'identitat.
  • En el cas de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, o si s'actua en representació d'aquests col·lectius: obligatòriament de forma telemàtica a través del següent enllaç www.alella.cat/tramits
  • En el cas de persones físiques no obligades per la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP): 

    • Preferiblement de forma telemàtica a través del següent enllaç www.alella.cat/tramits
    • Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la ciutadania, havent de disposar de cita prèvia confirmada i identificant-vos amb l'original del document d'identitat.
    • En qualsevol altre mitjà establert a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), havent d'adjuntar còpia del document d'identificació.

Més informació en aquest enllaç  

Fira de Nadal amb La Marató

19 i 20 de desembre    

La Marató

 

 

Pujar al principi de la pàgina