Portada|Equitat de gènere|Protocol per la Prevenció i Abordatge de tot tipus d'Assetjament en l'àmbit laboral
 
Versió per imprimir
Protocol per la Prevenció i Abordatge de tot tipus d'Assetjament en l'àmbit laboral

L'Ajuntament ha elaborat el Protocol per la Prevenció i Abordatge de tot tipus d'Assetjament en l'àmbit laboral.

1. Què és l'assetjament en l’àmbit laboral? 

L'assetjament dins l’àmbit laboral es pot manifestar en una gran varietat de formes i pot afectar tant dones com homes. Pot produir-se entre companys/es (assetjament horitzontal); d'un comandament a una persona subordinada (assetjament vertical descendent); i per part d'una persona subordinada a un comandament (assetjament vertical ascendent).

2. Tipus d'assetjament:

a. L'assetjament per raó de sexe és la situació on es produeix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d'una persona.

b. L'assetjament sexual és la situació en la qual es produeix un comportament no desitjat d’índole sexual.

c. L'assetjament psicològic és la pràctica continuada de violència psicològica, també anomenada mobbing.

3. Què NO és assetjament?

  • Quan es busca millorar el treball.
  • Autoritarisme excessiu.
  • Aquella activitat laboral que per si mateixa comporta un aïllament de la persona treballadora.
  • Falta de comunicació.
  • Friccions o tensions puntuals.

4. Actuacions de l'Ajuntament per la prevenció de l'assetjament en l’àmbit laboral:

  • Declaració institucional on es manifesta la negativa de tolerar qualsevol comportament o conducta d'assetjament, defensant el dret de tot el personal a ésser tractat amb dignitat i on s'indica de forma explícita que els comportaments d'assetjament no es permetran.
  • Desenvolupament d'un protocol d'actuació que identifica les situacions d'assetjament i informa del procediment a seguir per la víctima davant una situació d'aquest tipus, assegurant la serietat i la confidencialitat, així com la protecció davant de possibles represàlies.
  • Creació de la figura de la persona de referència, que és aquella persona que ha estat designada per part de l'Ajuntament per rebre les denúncies del personal sobre qualsevol possible situació d'assetjament en l’àmbit laboral.
  • Programa d'informació i formació dirigida al personal sobre els aspectes clau de l'assetjament en l’àmbit laboral.
  • Establiment de normes sancionadores.

5. Què fer si et trobes en una situació d'assetjament?

Si consideres que estàs patint una situació d'assetjament has d'informar de la situació a qualsevol de les persones de referència que estableix aquest protocol.

Ella t'informarà sobre els teus drets i obligacions i les diferents opcions per procedir amb la resolució del problema.

La denúncia haurà de dirigir-se a la persona de referència per escrit. Aquesta, realitzarà els tràmits oportuns, i, si s'escau, activarà el protocol prèvia autorització signada de la persona denunciant, garantint la confidencialitat en tot moment.

Protocol d'assetjament

Protocol d'assetjament

Fitxer: Protocol_Assetjament_Alella.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 20
Mida: 342.84 kB

Aprovat per decret d'alcaldia 222/15 de febrer de 2018.

Pujar al principi de la pàgina