Portada|Equitat de gènere|Pla Local d'Equitat de Gènere
 
Versió per imprimir
Pla Local d'Equitat de Gènere

L'Ajuntament va començar a treballar les polítiques de dones l'any 2006. L'esforç i el treball de les entitats i d'un conjunt de dones van donar lloc a la redacció del Pla de Dones d'Alella 2007-2010, aprovat per unanimitat pel Ple municipal del 22 de febrer de 2007. Posteriorment, amb la voluntat de treballar en xarxa entre les administracions, l'Ajuntament d'Alella es va adherir al Pla de Polítiques de Dones 2011-2015 del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant el decret d'Alcaldia de l'11 de febrer de 2011. 

Per donar un impuls a la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones a les polítiques municipals, l'Ajuntament ha elaborat el Pla Local d'Equitat 2018-2021, que ha estat aprovat per unanimitat (ERC+SxA, Gd'A, PDeCAT i Alternativa per Alella-CUP) al Ple del 25 de gener de 2018. 


El Pla d'Equitat de Gènere de l'Ajuntament d'Alella és un instrument que permet ordenar i donar una perspectiva estratègica a les polítiques transversals per a l'equitat de gènere a Alella durant el període 2018-2021. El present pla consta de dues parts: una primera que constitueix la diagnosi de la situació actual pel que fa a l'equitat de gènere al municipi, i una segona on es detallen els objectius i les mesures del pla, així com un sistema d'avaluació final del mateix. La diagnosi de gènere és el recull d'informació que mostra el grau d'equitat de gènere en els diversos àmbits de la vida de la ciutadania i també el nivell d’ incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Entenem per incorporació de la perspectiva de gènere la consideració de dones i homes tenint en compte que les seves necessitats i expectatives són igualment valuoses en tots els àmbits de les polítiques públiques, i també en tots els àmbits de la ciutadania del municipi d'Alella. Per incloure totes les qüestions, la present diagnosi analitza la situació respecte la igualtat de gènere en els àmbits següents: compromís municipal amb la igualtat, lluita activa contra la violència masclista, drets i qualitat de vida, coeducació, creació cultural de les dones i cultura per a la igualtat, coresponsabilitat dels treballs i organització social dels temps, perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori i participació social i política de les dones.

A partir d'aquesta diagnosi es detecten punts forts i punts febles que serveixen com a elements de referència per elaborar un llistat d'accions que constitueixen les mesures del pla. Aquestes s'han de dur a terme en el termini que estableix el pla (2018-2021) per tal de reduir les situacions de desigualtat detectades, i també estableix la manera de poder avaluar si aquestes mesures han estat adoptades i si han tingut l'efecte esperat. A més, proposa una priorització de 12 mesures estratègiques per a iniciar el camí de la transversalitat de gènere a l'Ajuntament d'Alella. Així, el pla inclou tots els elements de les polítiques públiques necessaris per a l'actuació en aquest àmbit.


Objectius i línies estratègiques

Aquest apartat mostra la dimensió estratègica del Pla d'Equitat de Gènere. Al següent apartat s'exposa la dimensió operativa on ja es detallen les mesures i les seves especificitats. En aquest apartat, doncs, es plantegen una sèrie d'objectius i línies estratègiques que responen a les necessitats detectades a la diagnosi, a les prioritats polítiques i a les capacitats i possibilitats a nivell tècnic. Aquests objectius i línies estratègiques s'organitzen en funció dels mateixos eixos temàtics en els que s'ha organitzat la diagnosi. A continuació es detallen les línies estratègiques que resulten de cadascun dels eixos de treball establerts a la diagnosi. Les línies estratègiques són els objectius de caràcter més general que marquen la línia a seguir en aquell àmbit d'actuació. També s'exposen els objectius específics que es desprenen de cadascuna de les línies estratègiques:

Eix 1. Compromís municipal amb l'equitat de gènere

 • Línia estratègica 1.1. Assolir el compromís de l'Ajuntament amb l'equitat de gènere amb la ciutadania
                       
 •  Línia estratègica 1.2. Incorporar l'equitat de gènere en el si de l'Ajuntament com a organització

                      

Eix 2. Lluita activa contra la violència masclista

 •  Línia estratègica 2.1. Ampliar i millorar els serveis d'atenció, acompanyament i recuperació a les dones que han patit violència masclista          
 •  Línia estratègica 2.2. Facilitar la identificació de violència masclista en les seves diferents dimensions per part de la ciutadania                        

Eix 3. Drets i qualitat de vida

 • Línia estratègica 3.1. Disminuir les desigualtats entre homes i dones en l'accés als drets i qualitat de vida independentment de l'etapa en el cicle de vida             
 •  Línia estratègica 3.2. Garantir els drets socials i la qualitat de vida de les persones nouvingudes                
 •  Línia estratègica 3.3. Garantir els drets socials i la qualitat de vida de les persones independentment de la seva orientació sexual i identitat de gènere       
 •  Línia estratègica 3.4. Garantir els drets socials i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional independentment del seu sexe
 •  Línia estratègica 3.5. Disminuir les desigualtats entre homes i dones en l'accés al dret a la salut                   

 Eix 4. Coeducació, creació cultural de les dones i cultura per la igualtat

 •   Línia estratègica 4.1. Introduir elements coeducatius a l'educació formal i no formal a Alella          
 •   Línia estratègica 4.2. Introduir la perspectiva de gènere en la programació cultural d'Alella              

 Eix 5. Coresponsabilitat dels treballs i organització social dels temps

 •  Línia estratègica 5.1. Reduir les desigualtats de gènere al mercat laboral
 •  Línia estratègica 5.2. Reduir les desigualtats de gènere en el repartiment dels temps
 •  Línia estratègica 5.3. Reduir les desigualtats de gènere en el repartiment dels treballs domèstic i de cura

  Eix 6. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori

 •  Línia estratègica 6.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny, planificació i regulació de la mobilitat, l'urbanisme i la seguretat

 Eix 7. Participació social i política de les dones

 •  Línia estratègica 7.1. Augmentar la presència de les dones als càrrecs de visibilitat i responsabilitat                    
 •  Línia estratègica 7.2. Augmentar la participació de les dones a les entitats i àmbits participatius on tenen menys presència  

               

Pla Local d'Equitat 2018-2021

Pla Local d'Equitat

Pla Local d'Equitat

Fitxer: PLA_LOCAL_D_EQUITAT_DE_GENERE_ALELLA_2017.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 114
Mida: 2.09 MBPla de Dones del Consell Comarcal del Maresme 2011-2015

Pla de Dones del Consell Comarcal del Maresme

Pla de Dones del Consell Comarcal del Maresme

Fitxer: PPDM_2011_2015.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 38
Mida: 1.02 MB

Més informació a alella.equitat@alella.cat

Pujar al principi de la pàgina