Notícies
Publicat el 2 d'agost de 202302.08.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Modificació del pressupost i liquidació dels comptes de l'exercici anterior
Ajuntament

L'Ajuntament ha liquidat el pressupost de 2022 amb un resultat pressupostari ajustat de -987.605 euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 3.348.648  euros, 1,4 milions menys que l'exercici anterior. 

L'alcalde, Marc Almendro va donar compte de la liquidació al Ple del 27 de juliol, detallant que s'havia arribat a assolir el 69% dels ingressos previstos (perquè s'han ingressat menys imports dels pressupostats per plusvàlues i impostos de l'Estat) i el 75% de la despesa executada. L'alcalde també va explicar al plenari que la utilització d'una part del romanent ha possibilitat que no s'hagi hagut de recórrer a nou endeutament per poder fer front a les inversions previstes. 

En la mateixa sessió també es va aprovar una modificació del pressupost de 2023 per un valor de 260.000 euros procedent del romanent líquid de tresoreria per fer front a despeses que tenen una consignació insuficient al pressupost actual i no es poden demorar. El suplement de crèdit es distribuirà de la següent manera:

  • 100.000 euros per a la reurbanització del carrer Àfrica
  • 50.000 per al servei de transport urbà
  • 45.000 euros per a la Llar d'Infant Municipal
  • 35.000 euros per a retribucions d'alts càrrecs
  • 30.000 euros per a la contractació de serveis esportius

L'expedient de modificació s'exposarà al públic, previ anunci al BOPB, per un termini de quinze dies hàbils i es considerarà aprovat definitivament en cas que no s'hi formuli cap reclamació en aquest termini.

La modificació es va aprovar amb el vot a favor d'ERC+SxA i Alella Primer-PSC i l'abstenció de Per Alella Junts-CM, PP i Primàries Alella. 

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina