Versió per imprimir
Moció Alella, municipi feminista

ACORDS DE LA MOCIÓ:

PRIMER.- Declarar Alella, municipi feminista.

SEGON.- Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d'Estudis Comarcals i el Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s'hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d'equitat.

TERCER.- Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.

QUART.- Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment feminista.

CINQUÈ.- Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d'escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.

SISÈ.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d'edificis municipals, servei d'atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d'altres).

SETÈ.- Establir un protocol d'actuació per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat. 

VUITÈ.- Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt d'entitats socials del municipi. 

DECÀLEG PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CIUTATS FEMINISTES

Elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d'Estudis Comarcals i Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat i fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat

1. Declarar-se municipi feminista a través d'una moció o declaració institucional aprovada en el ple i acompanyar aquesta declaració de polítiques públiques que li donin sentit i contingut i d'un impuls dels valors feministes que impregnin el conjunt del teixit social i econòmic de la ciutat i les actuacions ambientals. Crear un registre de bones pràctiques en matèria de polítiques d'igualtat. 

2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el pressupost municipal, des d'una perspectiva de gènere, com un potent instrument per a la realització de polítiques públiques d'equitat.

3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou marc per superar els actuals protocols i convertir-se en una eina eficaç que articuli el treball de tots els agent implicats en la lluita contra el masclisme en totes les seves manifestacions (micromasclismes, violència virtual o digital, etc). 

4. Treballar per una ciutat segura i lliure d'agressions sexuals a través d'una revisió urbanística i de l'impuls de mesures a l'espai públic.  “Als carrers volem ser lliures, no valentes”. Definir protocols clars d'actuació en casos de situacions d'assetjament sexual en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. Actuar també a nivell preventiu. 

5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de Recursos Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar també la visió de gènere en els procediments de contractació pública i garantir que aquestes recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes condicions laborals i salarials dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els plans de formació del personal de l'Ajuntament. 

6. La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l'educació formal i no formal, en el lleure i en l'esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir la igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència. 

7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i professionals que s'hi dediquen i promoure un diàleg amb els agents socials per difondre conjuntament la necessitat i la rellevància dels treballs de cura.

8. Comprometre's a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les contribucions de les dones a l'esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir l'ús de noms de dones i de noms d'espais de dones al nomenclàtor 

9. Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista, fer visibles les dones als mitjans de comunicació local: butlletí municipal, ràdio i televisió. Elaborar i compartir un llibre d'estil propi. Vetllar per assolir una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació. Incorporar sancions sobre publicitat sexista a les ordenances. I aprofitar els recursos existents, com l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.

10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el temps del treball assalariat, amb la necessitat  de temps personal i que afavoreixin la coresponsabilitat. Fomentar la participació i representativitat de les dones cercant la paritat a els organismes i entitats de la ciutat.

Pujar al principi de la pàgina