X
Procés de participació de la diagnosi de la Festa Major
 
Versió per imprimir
POUM
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 16 de juliol de 2014, incorporant d'ofici la prescripció següent: s'exclou del Catàleg de Masies els elements C06 Can Llobet, C08 Can Paxiu i C09 Cal Mallorquí. 
TOM I

VOLUM I
DIAGNOSI URBANÍSTICA

VOLUM II

VOLUM III

VOLUM IV

VOLUM V

TOM II

VOLUM VI
CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC, CULTURAL I MEDIAMBIENTAL D'ALELLA

VOLUM VII

TOM III

VOLUM VIII

VOLUM IX

VOLUM X

VOLUM XI

VOLUM XII

TOM IV

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

PLÀNOLS NORMATIUS

Pujar al principi de la pàgina