Versió per imprimir
POUM
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 16 de juliol de 2014, incorporant d'ofici la prescripció següent: s'exclou del Catàleg de Masies els elements C06 Can Llobet, C08 Can Paxiu i C09 Cal Mallorquí. 
TOM I

VOLUM I
DIAGNOSI URBANÍSTICA

VOLUM II

VOLUM III

VOLUM IV

VOLUM V

TOM II

VOLUM VI
CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC, CULTURAL I MEDIAMBIENTAL D'ALELLA

VOLUM VII

TOM III

VOLUM VIII

VOLUM IX

VOLUM X

VOLUM XI

VOLUM XII

TOM IV

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

PLÀNOLS NORMATIUS

Pujar al principi de la pàgina