Portada|Urbanisme|Planejament i normativa urbanística
 
Versió per imprimir
Planejament i normativa urbanística

PLANEJAMENT VIGENT

 
Més informació en aquest enllaç
 

PLANEJAMENT EN TRÀMIT

  • Modificació Puntual POUM. Modificació a l’àmbit del carrer Ferran número 1 (aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc metropolità de Barcelona de data 3 de febrer de
    2023. Pendent de text refòs) 
  • Modificació Puntual POUM. Modificació a l'àmbit dels Plumeros-Can Blai (aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc metropolità de Barcelona de data 24 d'abril de 2023. Pendent de publicació al DOGC) 
  • Modificació Puntual POUM. Modificació als àmbits de La Crison, Can Viló i Can Bragulat (aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc metropolità de Barcelona de data 24 d'abril de 2023. Pendent de publicació al DOGC) 
  • Modificació Puntual POUM a l'àmbit de Can Xeco Monnar (aprovat inicialment pel Ple municipal del 23 de desembre de 2022)   
  • Modificació Puntual POUM referent a les condicions d'ordenació i edificació en àrees qualificades de sistemes d'equipaments públics i privats (Claus 5 i 7) i de ciutat jardí, subzona intensiva unifamiliar aïllada (Clau 13B1).  (aprovat provisionalment ple Ple municipal del 23 de desembre de 2022)
  • Modificació Puntual POUM àmbit PMU-1 Torre del Governador i passeig Marià Estrada (aprovat provisionalment ple Ple municipal del 23 de desembre de 2022)
  • Supensió potestativa de llicència d'enderroc de carrer Ribas, 18 (aprovat pel Ple municipal del 23 de febrer de 2023) 
Pujar al principi de la pàgina