Els formularis
Publicat l'1 de juny de 202301.06.2023
CORAL MUNICIPAL - CONFIRMACIÓ DE PLAÇA PEL CURS 2023-2024

Les confirmacions de plaça per a l'activitat de la Coral Municipal de l'alumnat ja inscrit a l'activitat s'haurà de fer abans del 30 de juny a les 23.59.

En cas que la confirmació de plaça no arribi en el termini establert, s'entendrà que l'alumne/a no segueix inscrit i que allibera la plaça pel nou curs.

També és necessari confirmar que les dades de domiciliació bancàries seran les mateixes pel nou curs. En cas que es vulguin modificar cal adjuntar el nou document de domiciliació signat per el/la titular del compte que trobareu a la pàgina web http://alella.cat/coralmunicipal 

Per qualsevol dubte, podeu fer arribar un correu a alella.educacio@alella.cat 

DADES ALUMNAT
Cliqueu per veure l'ajuda *
Cliqueu per veure l'ajuda *
*Data de naixement ( - - )
Cliqueu per veure l'ajuda 
*
*
*
*
*
Autoritzeu que el vostre infant marxi sol de l'activitat?
DADES PERSONA RESPONSABLE INSCRIPCIÓ
*
*
*
DRETS D'IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1. de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els responsables de la titularitat d'aquest centre demanem el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin les criatures i siguin clarament identificables. 

Aquestes imatges poden aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a les activitats que desenvolupa la Coral municpal publicades a:

- Pàgines web de l'Ajuntament, o canals de comunicació oficials com Instagram, Twitter o Facebook.

- El canal de comunicació Youtube de l'Ajuntament 

- Filmacions destinades a difusió pública no comercial 

- Fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit educatiu i municipal

- CD i DVD amb fotografies per l'alumnat de l'escola

- Al blog de l'activitat de la Coral municipal

*Autoritzo l'ús de la meva imatge i/o la del/s meu/s fill/s i/o filla/es.
INSCRIPCIÓ AL GRUP ON REALITZA LA CONFIRMACIÓ DE PLAÇA DE L'ACTIVITAT DE LA CORAL MUNICIPAL
A quina nivell voleu fer la confirmació de plaça?
*Previsió de preus a aplicar per al curs 2023/24 pendents de l'aprovació del nou Govern Municipal
DESCOMPTES NO ACUMULATIUS
Cliqueu per veure l'ajuda Descomptes (No acumulatius):
DADES FACTURACIÓ
Confirmació de dades bancàries curs 2023/24
*Com t'ha arribat la informació de les activitats ?
Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

Pujar al principi de la pàgina