Els formularis
Publicat l'1 de juny de 202301.06.2023
CORAL MUNICIPAL  - NOVA PREINSCRIPCIÓ (curs 2023-24)

Preinscripcions noves per l'actvitat de la Coral Municipal 

A partir del 14 de juliol, i per als cursos on hi hagi places vacants, les inscripcions es formalitzaran per ordre d'arribada.

Un cop rebeu un correu amb l'assignació de la plaça, tindreu tota la informació per a formalitzar la inscripció. Caldrà adjuntar el document amb les dades bancàries signat per a domiciliar el pagament de la quota de l'activitat que trobareu a la pàgina web http://alella.cat/coralmunicipal

Per qualsevol dubte, podeu fer arribar un correu a alella.educacio@alella.cat.

DADES ALUMNAT
Cliqueu per veure l'ajuda *
Cliqueu per veure l'ajuda *
*Data de naixement ( - - )
Cliqueu per veure l'ajuda 
*
*
*
*
*
Indicant la població, s'autoritza als serveis tècnics de l'Ajuntament a fer la comprovació del padró, a efectes de la baremació del sorteig de places, si és necessari.
Autoritzeu que el vostre infant marxi sol de l'activitat?
DADES PERSONA RESPONSABLE INSCRIPCIÓ
*
*
*
DRETS D'IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1. de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els responsables de la titularitat d'aquesta activitat municipal demanem el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin les criatures i siguin clarament identificables. 

Aquestes imatges poden aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a les activitats que desenvolupa la Coral Municipal publicades a:

- Pàgines web de l'Ajuntament, o canals de comunicació oficials com Instagram, Twitter o Facebook.

- El canal de comunicació Youtube de l'Ajuntament 

- Filmacions destinades a difusió pública no comercial 

- Fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit educatiu i municipal

- CD i DVD amb fotografies de l'activitat de la coral

- Al blog de la Coral Municipal 

*Autoritzo l'ús de la meva imatge i/o la del/s meu/s fill/s i/o filla/es.
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS
*A quin nivell voleu fer la preinscripció de la Coral Municipal?
*Previsió de preus a aplicar per al curs 2023/24 pendents de l'aprovació del nou Govern Municipal.
DESCOMPTES NO ACUMULATIUS
Cliqueu per veure l'ajuda Descomptes (No acumulatius):
DADES FACTURACIÓ

En cas que obtingueu plaça a la Coral Municipal, caldrà que ens feu arribar el document de dades bancàries signat per el titular a alella.educacio@alella.cat. 

*Com t'ha arribat la informació de les activitats ?
Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

Pujar al principi de la pàgina