Pla d'actuació municipal 2015-2019

Aquest pla d'actuació municipal (PAM) recull quins són els objectius, les línies a seguir, els projectes i les accions més rellevants que configuraran l'acció del Govern municipal per al mandat 2015-2019.

Esdevé el compromís públic i comú amb la ciutadania d'aquest govern i, per tant, és fruit de la seva visió sobre la situació, necessitats i perspectives del nostre poble i dels seus ciutadans i ciutadanes.

Aquest PAM pretén romandre obert i flexible per adaptar-se a un entorn tan canviant i dinàmic com l'actual. En ser el primer que aprova aquest Ajuntament suposa un nou repte que cerca la millora en la gestió i l'augment de la transparència en l'acció municipal.


SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL A FINAL DEL MANDAT 2015-2019


OBJECTIUS ASSOLITS /ACCIONS EXECUTADES 

                              115
                               71%

OBJECTIUS ASSOLITS PARCIALMENT /ACCIONS INICIADES                                 
                   24
                   15%

OBJECTIUS  NO ASSOLITS  /ACCIONS POSPOSADES  
                  22
                  14%

Els 9 grans eixos 

Bon Govern:  7 objectius estratègics: 26 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  19 - 73%
 • Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 4 - 15% 
 • Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 3 - 11% 


Cultura i educació: 9 objectius estratègics: 28 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  25 - 89%
 • Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 2 - 7% 
 • Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 1 - 4% 


Identitat i economia:  5 objectius estratègics: 26 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  19 - 73%
 • Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 3 - 12% 
 • Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 4 - 15% 


Atenció a les persones: 9 objectius estratègics: 23 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  15 - 65%
 • Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 2 - 9% 
 • Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 6 - 26% 


Joventut i esports: 8 objectius estratègics: 15 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  11 - 73%
 • Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 2 - 13% 
 • Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 2 - 13% 


Espai públic i mobilitat: 7 objectius estratègics: 11 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  6 - 55%
 • Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 3 - 27% 
 • Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 2 - 18% 


Participació i cohesió: 8 objectius estratègics: 13 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  6 - 46%
 • Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 5 - 38% 
 • Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 2 - 15% 


Sostenibilitat i territori: 12 objectius estratègics: 14 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  9 - 64%
 • Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 3 - 21% 
 • Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 2 - 14% 


Smart city i seguretat: 5 objectius estratègics: 5 objectius operatius

 • Objectius aconseguits /accions executades:  5 - 100%
 
Pujar al principi de la pàgina