Pla d'actuació municipal 2015-2019
Atenció a les Persones

Estem al servei de les persones, grans, joves i infants. La nostra funció és treballar per millorar-ne la seva qualitat de vida i intentar igualar-ne les oportunitats.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 (final de mandat 2015-2019)

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat fora del termini previst  groc iniciat fora del termini previst vermell no executat l'any següent al termini previst. 


SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL A FINAL DEL MANDAT 2015-2019


Objectius aconseguits /accions executades:  15 - 65%


Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 2 - 9% 


Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 6 - 26% 
 • 20152016201720182019
  • Reforçarem l'àrea d'atenció a les persones amb més recursos humans i econòmics.
  Vist grogVist verd
  • Dotarem  la  Xarxa  Municipal  d'Atenció  a  la  Infància  i  a  l'Adolescència  de  les  eines necessàries per oferir una atenció coordinada des dels professionals i agents implicats per tal de prevenir i informar per afavorir la detecció precoç de les situacions de risc.  )
  Vist verdVist verd
  • Ampliarem el servei d'acompanyament personalitzat a les persones a l'atur.
  Vist verdVist verd
  • Farem de la prospecció d'empreses una possibilitat de noves contractacions.
  Vist verdVist verd
  • Treballarem per aconseguir realitzar formació ocupacional relacionada amb els sectors forts de la nostra activitat econòmica.  )
  Vist grogVist verdVist verdVist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Mantindrem els ajuts a l'escolarització.
  Vist verd
  • Reformularem els ajuts a l'IBI.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Potenciarem   els   serveis   d'atenció   domiciliària   i la teleassistència,   tot   plantejant   de desenvolupar nous projectes com «els àpats en companyia» o «la farmàcia a casa».   (Els "àpats en companyia" s'estan desenvolupant amb col·laboració de la Fundació Germans Aymar i Puig. )
  Vist grogVist grogVist grog
  • Crearem el Consell de savis i sàvies per donar suport a les Jornades de Gent Gran i a les accions destinades al col·lectiu.
  Vist verd
  • Ampliarem les places als tallers de memòria com a mesura activa davant l'envelliment.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Elaborarem el Pla Local d'EquitatElaborat i pendent d'aprovació (Ja està elaborat i es preveu aprovar en el Ple municipal de gener de 2018)   (Els treballs es van iniciar l'any 2016 i es preveu aprovar l'any 2017.)
  Vist verd
  • Redactarem amb el personal de l'Ajuntament el protocol contra l'assetjament en el lloc de treball.Pendent d'aprovació (Està redactat, a punt de ser aprovat de nou. ) (Està enllestit l'esborrany, que resta pendent de revisió i d'aprovació d'aprovació. )
  Vist grogverd

 • 20152016201720182019
  • Potenciarem l'Aula d'Acollida.
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist vermell
  • Mantindrem la col·laboració amb el Masnou i Teià en el Servei d'Assessorament en Matèria d'Estrangeria.  (El servei es dóna a través de l'aula d'acollida municipal.)
  Vist verdVist verdVist vermellVist vermellVist vermell
  • Donarem resposta des de l'àmbit local a la crisi humanitària dels refugiats.  )
  Vist groggrocArxiu extern

 • 20152016201720182019
  • Fomentarem i potenciarem l'adopció d'hàbits i estils de vida saludables.  )
  Vist verdVist verdVist verdVist verd
  • Crearem els itineraris saludables per facilitar l'activitat física a totes les edats. ) )
  Vist grogVist grogArxiu extern
  • Redactarem un programa específic de prevenció de drogodependències.  (Posposat a l'any 2017)
  Vist vermellVist vermell

 • 20152016201720182019
  • Impulsarem el Consell Municipal de Salut en col·laboració amb el consultori, centres mèdics i farmàcies del poble per millorar l'oferta i qualitat del servei sanitari. Reconversió en Taula de Salut (Pendent d'enllestir l'aprovació del Pla Local de Salut, prevista per al mes de febrer de 2019, s'ha repensat aquest tema i en comptes de crear un Consell Municipal de Salut, es crearà una Taula de Salut en la representació de farmàcies, agents sanitaris i tècnics. )  (Pendent de l'aprovació del Pla Local de Salut, que s'està acabant d'enllestir i que es preveu sotmetre a votació el 1r semestre de 2018. )
  Vist vermellArxiu extern

 • 20152016201720182019
  • Treballarem per aconseguir la instal·lació d'una base del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a Alella.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Farem crides al voluntariat social per accions concretes i en promourem la formació.  ) (Posposat a l'any 2018. )
  Vist vermellVist vermell
  • Actuarem per posar en xarxa tots els col·lectius que treballen amb persones voluntàries.)
  Vist vermell
  • Promourem la creació d'un banc del temps.)
  Vist vermellVist vermell
 
Pujar al principi de la pàgina