Pla d'actuació municipal 2015-2019
Sostenibilitat i Territori

Aprovat el nou POUM i l'ampliació de l'Espai d'Interès Natural, podrem continuar assegurant la protecció del sòl no urbanitzable, el manteniment i potenciació del paisatge i avançarem en l'impuls de propostes de sostenibilitat i eficiència energètica.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 (final de mandat 2015-2019)

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat i no previst en l'exercici.  groc iniciat i no previst en l'exercici i vermell no executat i no previst en l'exercici.SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL A FINAL DEL MANDAT 2015-2019

Objectius aconseguits /accions executades:  9 - 64%


Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 3 - 21% 


Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 2 - 14%  
Pujar al principi de la pàgina