Pla d'actuació municipal 2015-2019
Smart City i Seguretat

Les tecnologies han de permetre incrementar l'eficiència dels serveis municipals i facilitar eines per a la millora de la vida de la ciutadania. La seguretat a més de ser un valor objectiu és una percepció subjectiva, treballarem per incrementar-la.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 (final de mandat 2015-2019)

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat i no previst en l'exercici.  groc iniciat i no previst en l'exercici i vermell no executat i no previst en l'exercici.


SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL AL FINAL DEL MANDAT 2015-2019


Objectius aconseguits /accions executades:  5 - 100% 
Pujar al principi de la pàgina