Pla d'actuació municipal 2015-2019
Bon Govern

En els darrers anys l'Ajuntament d'Alella ha esdevingut una administració econòmicament sostenible, amb més transparència i eficiència. Tenim el repte de continuar les dinàmiques generades tot aprofundint en una major eficiència de la gestió dels recursos i facilitant encara més l'accés de la ciutadania a la informació i acció municipal.

A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 (final del mandat 2015-2019) 
Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat fora del termini previst  groc iniciat fora del termini previst vermell no executat l'any següent al termini previst. 


SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL A FINAL DEL MANDAT 2015-2019

Objectius aconseguits /accions executades:  19 - 73%

Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 4 - 15% 

Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 3 - 11% 


 • 20152016201720182019
  • Aprovarem un nou Reglament Orgànic Municipal. 
   (L'aprovació del Reglament Orgànic Municipal s'ha posposat per a 2017.)
  Vist vermellgrocgrocverd
  • Avançarem en la implantació d'un sistema d'avaluació de la qualitat del servei i de compliment d'objectius.Iniciat amb avaluació del PAM (Hem desenvolupat un sistema d'avaluació del PAM i hem iniciat un sistema d'avaluació de la qualitat del servei de l'OAC i de l'Oficina de Turisme.  ) (Hem desenvolupat un sistema d'avaluació del PAM i tenim previst implementar altres sistemes d'avaluació de resultats durant els propers exercicis. )
  Vist grogVist verdVist verd
  • Posarem en funcionament un sistema de gestió digital de la despesa.
  Vist verd
  • Articularem un sistema per tal de garantir la resposta a totes les instàncies presentades davant l'Ajuntament. Executat parcialment (Executat parcialment i en espera d'enllestir amb la implantació i desenvolupament del nou programari lligat a l'administració electrònica. ) (S'ha implementat un sistema per donar resposta a les instàncies presentades pels regidors/es de l'oposició i s'està treballant en el sistema per donar resposta a la resta d'instàncies.)
  Vist grogVist grog
  • Establirem un calendari d'amortització del deute tenint en compte les inversions previstes.
  Vist verd
  • Promourem la contractació laboral pública del personal, quan la legislació ho permeti.
  Vist verdVist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Activarem les audiències públiques com a nova via d'interrelació amb la ciutadania.
  Vist verd
  • Redactarem el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Poble Redactat, però pendent de reconsideració (El document ja està redactat i es va presentar al consell, però està pendent de revisió i reconsideració a l'espera de reordenar tots els òrgans de participació a partir del Pla Local de Participació.) (El document ja està redactat i es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018) (Es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018)
  Vist verd

  Vist verd

  • Es mantindran les reunions amb els barris tot valorant-ne l'actualització del seu format 
  Vist verdVist verd
  • Establirem mecanismes de relació continuada amb les associacions de veïns amb la creació del Consell Sectorial de Barris.
  Vist verd
  • Avançarem en la implicació dels consells sectorials en la gestió pressupostària.(Estudiarem la possibilitat de implicar els consells sectorials i de participació en els propers exercicis.)
  Vist vermellVist vermellVist vermellVist vermell

 • 20152016201720182019
  • Posarem en funcionament del portal de transparència i dades obertes.
  Vist verdVist verdVist verdVist verd
  • Treballarem per fer possible la posada a disposició del màxim de dades obertes.
  Vist verdVist verdVist verdVist verd
  • Continuarem implementant millores en la comunicació digital.
  Vist verdVist verdVist verdVist verd
  • Seguirem avançant en l'ús de programari obert a l'Ajuntament.  ) (S'ha instal·lat un nou servidor amb programari lliure (Linux) i s'està estudiant la compatibilitat del programari lliure amb programari específic de l'Administració )
  Vist grogVist grogVist grogVist grogVist grog
  • Passarem d'àudio a vídeo les retransmissions en streaming del ple.S'estrena al Ple de gener de 2019  (Es preveu implementar conjuntament amb la reforma de l'edifici de l'Ajuntament l'any 2017)
  Vist vermellvermellverd

 • 20152016201720182019
  • Mantindrem la imposició fiscal els primers dos anys.
  Vist verdVist verd
  • Avaluarem la possibilitat de reduir la pressió fiscal en termes monetaris els dos darrers anys.(A l'any 2019 es mantenen congelats els impostos i taxes. )
  Vist vermellVist vermell
  • Crearem la carta de serveis. Iniciat el procés (S'han aprovat les cartes de serveis de l'OAC,  Serveis Socials i la Biblioteca Ferrer i Guàrdia.  )
  Vist grog
  • Aprofundirem en la tarificació social als serveis i activitats de l'àmbit municipal. (Posposat al proper exercici. )
  Vist vermellvermell

 • 20152016201720182019
  • Introduirem un nou mètode de treball a l'OAC presencial.
  Vist verdVist verdVist verd
  • Ampliarem el nombre de tràmits disponibles en línia a l'OAC virtual.    (Iniciat el procés, amb el canvi de programari per la implantació de l'administració electrònica. )
  Vist verdVist verdVist grogVist grogVist grog

 • 20152016201720182019
  • Redacció del reglament del Síndic de Greuges.Aprovat l'any 2017 (Aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)  (S'estan enllestint les tasques de redacció del reglament. )
  Vist grogverd
  • Nomenament i posada en funcionament de la figura del Síndic de Greuges.Nomenat pel Ple el 22 de febrer de 2018 (Nomenat Raul Morales com a Síndic Local de Greuges d'Alella al Ple del 22 de febrer de 2018.)    (El nomenament està previst al llarg de l'exercici 2017, un cop aprovat el Reglament. )
  Vist vermellgrocverd

 • 20152016201720182019
  • Avaluació compartida de les possibilitats de mancomunar d'altres serveis a més dels actuals.(En estudi)
  Vist grogVist verd
  • Aprofundir  en les  accions  conjuntes  vinculades  a  la  promoció  econòmica,  ocupació, turisme emprenedoria. 
  Vist verdVist verdVist verdVist verdVist verd
 
Pujar al principi de la pàgina