Pla d'actuació municipal 2015-2019
Espai Públic i Mobilitat

Aquests darrers anys hem definit un model de via pública a Alella, millorant els carrers, parcs i zones verdes. Una feina ingent donades les característiques del model dispers del nostre poble. Persistirem en aquesta feina.


A les taules de l'esquerra podeu veure la calendarització de les actuacions i l'avaluació de resultats dels exercicis 
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 (final de mandat 2015-2019)

Vist verdvol dir realitzat; Vist grog vol dir iniciat i pendent d'acabament; i Vist vermellno realitzat en l'any previst. 

verd realitzat i no previst en l'exercici.  groc iniciat i no previst en l'exercici i vermell no executat i no previst en l'exercici.


SEGUIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL A FINAL DEL MANDAT 2015-2019


Objectius aconseguits /accions executades:  6 - 55%

Objectius aconseguits parcialment / accions iniciades: 3 - 27% 

Objectius no aconseguits / accions posposades o desestimades: 2 - 18% 

 
Pujar al principi de la pàgina