Portada|Serveis socials|Servei d'atenció terapèutica
 
Versió per imprimir
Servei d'atenció terapèutica
Serveis a les persones

Aquest programa consisteix en l'atenció a les persones i famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat o conflicte, oferint una intervenció especialitzada terapèutica d'acord a la necessitat que plantegen. També s'atenen les persones que resultin afectades de situacions d'urgència i emergència, desastres o catàstrofes que puguin succeir al municipi.

Les persones destinatàries poden ser:

    • Persones empadronades i que visquin a Alella, més grans de 3 anys i que no poden ser ateses per cap servei públic especialitzat per saturació d'aquests serveis –llistes d'espera- o per manca d'especialització.  
    • Persones que estiguin patint un situació d'emergència a causa de: desastres, catàstrofes, morts traumàtiques, accidents, ...

S'atendran aquelles situacions en les què es detecti qualsevol tipus de crisi personal a conseqüència de circumstàncies de l'entorn, canvis evolutius, i/o canvis traumàtics: problemes emocionals, maltractaments, dificultats en les relacions personals, ansietat, depressió, estrès, entre d'altres.

L'accés al programa serà per derivació des dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alella, que autoritzarà la durada i freqüència del tractament.

Els/les usuaris/es hauran d'abonar un preu públic que va dels 0€ als 27€ per sessió d'atenció i que  per sessió, que s'estableix segons la valoració econòmica i social de cada cas. Els tipus de sessions que s'oferiran seran en funció de les necessitats detectades i consistiran principalment en:

    • Orientació i acompanyament psicosocial
    • Teràpia individual 

El servei es presta a les oficines de Serveis a les Persones, al Torrent Vallbona 75-77, que han estat remodelades i ampliades amb l'adequació d'espais més acollidors i que permeten una atenció més personalitzada. 

Pujar al principi de la pàgina