Processos de contractació, perfil del contractant històric (fins a l'1 de gener de 2017)
Publicat el 22 d'octubre de 201522.10.2015
Versió per imprimir
Contractació del servei de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de l'obra del Projecte executiu d'un equipament sociocultural.
    • Formalització del contracte el 15/12/2015
    • La Junta de Govern Local adjudica a POL FEMENIAS ARQUITECTES SLP, el contracte del servei de la Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de l'obra del projecte de l'equipament sociocultural situat als carrers Santa Madrona, 10, 12, 14 i Santa Teresa 7 d'Alella, per un import total de 107.850,00€ (cent set mil vuit-cents cinquanta euros), més 22.648,50€
Pujar al principi de la pàgina