Projectes obres
Publicat el 4 d'abril de 202404.04.2024
Versió per imprimir
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUDR01 LA SERRETA – EL PLA, D'ALELLA.
 • Descripció

  El projecte d'urbanització de La Serreta-El Pla assenta les bases pels nous espais públics del sector de desenvolupament urbanístic, amb la implementació de la trama urbana, la resolució de connexions viàries irresoltes i l'oferta de nous espais de comunitat per activitats a l'aire lliure per a la ciutadania. El caràcter diferent dels dos àmbits de projecte defineix solucions específiques per cadascun, però tot definint una estratègia comú per al desenvolupament urbà d'aquest nou tram de ciutat, i proposant un llenguatge comú reconeixible pel que fa materials, mobiliari, solució de detall i qualitats.

  EL PLA.
  El projecte preveu potenciar la xarxa viària amb l'ampliació dels carrers existents i donant sortida als carrers que actualment acaben en cul de sac. Al llarg del camí del mig es defineix un nou espai públic
  lineal que culmina en un ‘àrea més ampla de transició al Passeig de la Creu de Pedra. La proposta integra recorreguts pel vianant, xarxa bici, vialitat i aparcaments.

  LA SERRETA.
  El projecte preveu la definició de dos nous eixos estructuradors: un vial amb caràcter més urbà, que uneix C/Lleida amb el C/Serreta existent, i un vial de nivell de trànsit baix, en plataforma única, que
  dona servei al nou parc del Sistres i permet l'accés i la sortida als veïns de la nova promoció. La nova xarxa busca a més resoldre les connexions transversals de l’àmbit amb la superació del Torrent
  Sistres, a nivell de circulació rodada i sobretot a nivell de vianants. Transversalment al torrent es proposen de pujades ràpides que permeten connectar els diferents espais públics generats.
  La proposta estructura dues noves zones verdes: la primera, al llarg del Torrent, organitza circulacions i àrees d'estada, a més d'incorporar elements que afavoreixin la biodiversitat i la gestió del cicle de
  l'aigua; la segona, a l’ extrem est de l’àmbit, té un caràcter més rural, amb un prat central que serveix també per infiltrar l'aigua de pluja i uns recorreguts perimetrals per a vianants i bicicletes. 

 • Data anunci BOPB
  3 d'abril de 2024
 • Data aprovació inicial
  Aprovat inicialment a Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 21 de març de 2024
 • Data límit d'exposició pública
  Termini d'exposició pública del 4 d'abril al 3 de maig de 2024, ambdós inclosos
Informació relacionada
El termini per fer aportacions és obert del 14 al 28 de juny de 2022
El termini per fer aportacions és obert del 14 al 28 de juny de 2022
Amb la col·locació de la primera pedra es va donar el passat diumenge el tret de sortida a les obres del nou equipament
Les obres s'adjudicaran abans de final d'any i començaran a executar-se durant el primer trimestre de 2016
Pujar al principi de la pàgina