Portada|Esports|Reconeixements esportius "Alella Valora l'Esport"
 
Versió per imprimir
Reconeixements esportius "Alella Valora l'Esport"
Reconeixements Alella Valora l'Esport

L'Ajuntament torna a convocar els Reconeixements a "Alella Valora l'Esport" amb l'objectiu de reconèixer èxits i mèrits esportius a esportistes i directius, entitats, clubs i associacions i persones vinculades a Alella que hagin tingut una actuació destacada en la temporada 2023-2024.

En aquesta 8a edició se segueixen els mateixos criteris introduïts a l'edició de 2019 quan es va canviar el nom de premis pel de reconeixementsLes candidatures es poden presentar a través per Internet emplenant aquest FORMULARI. El termini de presentació de candidatures és del 17 de maig, a les 14 h,  al divendres 10 de juny, a les 14 h.

Per ser candidat/a o presentar candidatures, serà condició imprescindible estar empadronat/da o pertànyer a una entitat esportiva inscrita al Registre d'Entitats de l'Ajuntament. L'elecció dels guardonats pels diferents reconeixements es realitzarà d'acord amb els valors i fites esportives assolides durant la temporada esportiva 2023-24, exceptuant en els que implícitament es valori més d'una anualitat.

El lliurament el 8 de juliol a les 19.30h a l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella. 

8a EDICIÓ RECONEIXEMENTS “ALELLA VALORA L'ESPORT”

1. OBJECTIUS:

Els Reconeixements “Alella Valora l'Esport” tenen com a objectiu reconèixer públicament les persones esportistes, entrenadores i directives pels seus èxits i mèrits esportius; així com a les entitats, els clubs o altres associacions i persones vinculades a Alella que hagin tingut una actuació destacada durant la temporada esportiva 2023-2024. També es volen reconèixer trajectòries i accions de suport i promoció de l'esport Alellenc, fent especial esment als valors que s'adquireixen amb la pràctica esportiva.

2. CATEGORIES:

2.1  “Reconeixements a la Temporada Esportiva”.

Adreçada a reconèixer a les persones esportistes, equips o col·lectius que hagin destacat en qualsevol disciplina esportiva, formant part d'una entitat o associació esportiva alellenca. Aquests reconeixements vindran donats pels èxits o fites aconseguides en la participació en competicions oficials organitzades per les respectives Federacions o Consells Esportius, entenent com a èxits o fites no només els resultats classificatoris aconseguits, sinó també els valors i dinàmiques associades al món de l'esport.

Els reconeixements a la temporada esportiva s'estructuren d'acord amb les següents categories: 

  • Base:  Edats d'iniciació fins a categoria aleví o equivalent.
  • Formació:  Edats de categoria infantil fins a juvenil o equivalent.
  • Open: Edats de categories superiors a juvenil o equivalent.
  • Tècnic/a esportiu/va.

En les categories “Base”, “Formació” i “Open” es podran presentar candidatures per reconeixements individuals i/o col·lectius (equips/grups). 

2.2  “Reconeixements a la Projecció Esportiva”.

Adreçada a reconèixer esportistes d'Alella que formen part d'entitats o equips esportius d'altres poblacions i que, tant de forma col·lectiva com individual, estiguin assolint èxits destacables durant la temporada 2023-2024 .

2.3   “Reconeixements al Mèrit Esportiu”.

Adreçada a reconèixer trajectòries, accions, persones, entitats, associacions, iniciatives empresarials o empreses, que hagin destacat en l’àmbit de l'esport alellenc per la seva promoció de valors positius, compromís, dedicació o promovent esdeveniments, actes i/o accions que han servit per millorar i afavorir la qualitat de vida, la cohesió i la inclusió social, des de la vessant directiva, organitzativa, de suport, col·laboració o sostenibilitat.

2.4  “Mencions Especials”.

Les comissions de valoració podran atorgar mencions especials a persones o entitats que hagin destacat pels seus resultats extraordinaris o aportacions en l’ àmbit de l'esport.

3. PROCEDIMENT:

3.1  Requisits per a les candidatures:

a)   Per ser candidat/a o presentar candidatures, serà condició imprescindible estar empadronat/da o pertànyer a una entitat esportiva o col·lectiu inscrita al Registre d'Entitats de l'Ajuntament. També podran ser candidates les persones que formen part de l'Escola d'iniciació esportiva municipal.

b)   L'elecció de les persones guardonades pels diferents reconeixements es realitzarà d'acord amb els èxits i fites esportives assolides durant la temporada esportiva 2023-2024, exceptuant en els que implícitament es valori més d'una anualitat.

3.2  Presentació de candidatures:

a)   Tota persona, entitat o associació que compleixi els requisits del punt 3.1, podrà presentar tantes candidatures com cregui oportunes. Les candidatures hauran d'estar degudament fonamentades.

b)   Les propostes es presentaran mitjançant formulari electrònic que estarà disponible al portal web de l'Ajuntament d'Alella.

c)   El termini de presentació de candidatures s'iniciarà divendres 17 de maig a les 14 h i finalitzarà dilluns 10 de juny a les 14 hores.

3.3  Comissions de Valoració:

3.3.1    Comissió de Reconeixements a la Temporada Esportiva.

Estarà integrada per el/la Regidor/a d'Esports i per representants  pertanyents a l'estructura tècnica o directiva de cadascuna de les diferents entitats esportives d'Alella.

Tindrà un mínim de cinc components, amb un màxim d'un representant per entitat, i l'assessorament tècnic de l’Àrea d'Esports. Les seves decisions s'adoptaran per consens.

3.3.2 Comissió de Reconeixements a la Projecció Esportiva i al Mèrit Esportiu.

Estarà integrada per el/la Regidor/a d'Esports, per personal de l’Àrea d'Esports i/o per persones vinculades al món de l'esport.

Tindrà un mínim de tres components. Les seves decisions s'adoptaran per consens.

3.3.3  Funcions de les Comissions: 

Seran funcions de les Comissions valorar les candidatures presentades i elegir motivadament les mereixedores de cada reconeixement. També podran fer propostes degudament motivades o determinar que qualsevol dels reconeixements quedin deserts si consideren que no s'ajusten a les bases de participació. El contingut de les deliberacions de les comissions tindrà caràcter confidencial.

3.4  Notificació i entrega dels Reconeixements.

Finalitzat el termini de valoració, i un cop seleccionades les candidatures mereixedores  de cada reconeixement, l’Àrea d'Esports notificarà a aquestes la seva condició. 

En el cas de tractar-se de membres d'alguna de les entitats esportives d'Alella, aquestes seran les responsables de la comunicació a les seves candidatures, prèvia notificació de l’Àrea d'Esports. 

La data, hora i localització de l'acte d'entrega dels Reconeixements “Alella Valora l'Esport” es farà pública mitjançant els canals de comunicació de l'Ajuntament d'Alella.

   

FORMULARI de presentació de candidatures 

Consulta les bases en aquest enllaç

Foto: reconeixement Alella Valora l'Esport 2023

 

Setena edició dels Reconeixement espotortius Alella Valora l'Esport 

Reconeixements Alella Valora l'Esport

Sisena edició dels Reconeixments esportius Alella Valora l'Esport 

 6a edició Reconeixement Alella Valora l'Esport

 
Lliurament de Premis Alella Valora l'Esport

Quarta edició dels Premis Alella Valora l'Esport (2017)

IV Premis Alella Valora l'Esport

 

Tercera edició dels Premis Alella Valora l'Esport (2016)

Alella Valora L'esport

Segona edició dels Premis Alella Valor l'Esport (2015)

Foto guanyadors 2a edició dels Premis Alella Valora l'Esport

Primera edició dels Premis Alella Valora l'Esport (2014)

Premis Alella Valora l'Esport

Foto: Quico Lluch

 

 

ALTRES ACTIVITATS PROGRAMADES ALELLA VALORA L'ESPORT  


Activitats programades 2016

Activitats programades 2015

Activitats programades 2014

 

 

Pujar al principi de la pàgina