Notícies
Publicat el 14 d'abril de 202214.04.2022
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Fins al 19 de maig es poden presentar les propostes al concurs de cartells de Festa Major
Concurs de cartells de festa major

L'Ajuntament ha tornat a convocar el concurs per triar el cartell de la Festa Major de Sant Feliu que se celebrarà del 28 de juliol a l'1 d'agost. El concurs és obert tant a professionals com a artistes novells, de forma individual o col·lectiva, i cadascun d'ells no podrà presentar més de dues propostes. Enguany es manté la presentació només telemàtica i, com l'any passat, es tindrà en compte a l'hora de fer la valoració un nou criteri que és el de l'ús d'imatges i llenguatge inclusiu i en perspectiva de gènere. L'obra guanyadora serà que obtingui una millor valoració en el còmput de vots del jurat i de la ciutadania. La votació popular es farà del 23 de maig a l'1 de juny. El resultat es farà públic al web municipal el 3 de juny. 

Requisits

 • Podrà ser presentada al concurs qualsevol obra que s'ajusti a l'objecte de la convocatòria 
 • El tema del cartell és lliure, però es valorarà positivament que la creació artística faci ús de motius o imatges que puguin associar-se al poble d'Alella i a aspectes representatius de la Festa Major del poble.
 • El disseny s'ha de presentar en vertical (en tamany DIN3: 42 cm d'alt x 29,7 cm d'ample), i fàcilment adaptable a altres formats horitzontals, quadrats, etc.
 • El disseny es podrà realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre tintes. Tanmateix, no s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i/o volums enganxats
 • L'obra ha d'incloure necessàriament el text: "Festa Major de Sant Feliu d'Alella 2022, del 28 de juliol a l'1 d'agost", i el logotip de l'Ajuntament (podeu descarregar-lo a www.alella.cat/identitatcorporativa.com)
 • No s'admetrà a concurs cap obra que, a criteri del jurat, inclogui o representi continguts discriminatoris o vexatoris.
 • Les obres presentades a concurs que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.
 • Es valorarà l’ús d'imatges i llenguatge inclusiu i en perspectiva de gènere. 

Procediment per concursar i documentació a presentar

 •  No s'acceptaran més de 2 propostes per persona.
 • La presentació de la proposta s'ha de fer en suport digital enviant un mail a alella.festes@alella.cat.
 • En l'email s'haurà d'especificar el nom i cognoms de l'autor/a, dades de contacte (adreça, número de telèfon, el correu electrònic), el lema de la proposta, i adjuntar la còpia del DNI, NIE, passaport o permís de residència.
 • Si l'autor/a és menor de 18 anys: autorització paterna o materna, o del tutor/a legal, i fotocòpia del document acreditatiu de la persona que signa l'autorització (estarà penjat al web per si algú el requereix)
 • La inscripció al concurs és anònima, per tant, els candidats tenen prohibit la difusió del cartell ni llur auditoria, si es detecta que alguna obra ha estat difosa, quedarà automàticament fora de la votació.
 • Cada participant rebrà un correu electrònic de confirmació de la recepció de l'obra.

Termini 

Data límit de presentació de les propostes: 19 de maig de 2022, a les 24h

Criteris de puntuació

La puntuació màxima que podrà rebre un projecte serà de 10 punts; 6 provinents del jurat i 4 de la votació popular. En una primera fase, el tècnic/a de l’àrea de Comunicació farà una preselecció de totes les obres que compleixin els requisits tècnics i aquestes passaran a ser avaluades pel jurat i el vot popular. Així, la suma de la puntuació del jurat i del vot popular determinarà l'obra guanyadora del concurs.

El jurat

El jurat estarà format pel Regidor/a de festes, un/a membre de l'àrea de Comunicació de l'Ajuntament d'Alella,  un/a dissenyador/a o professional de disciplines properes al món del disseny, un/a representant de la Comissió de Treball de la Festa Major. Cap dels membres del jurat podrà participar en el concurs de l'edició actual. A la sessió de deliberació també hi assistirà una persona que treballa a l’àrea de festes de l'Ajuntament d'Alella que actuarà com a Secretària del jurat, amb veu però sense vot.

 El jurat farà servir el següent barem de puntuació i criteris: 

 •  Creativitat i originalitat de la proposta (fins a 40 punts)
 • Adequació a la temàtica festiva d'Alella (fins a 40 punts)
 • Versatilitat per adaptar la imatge a diferents formats (fins a 20 punts)  

 Total màxim de 100 punts. Aquests 100 punts equivaldran als 6 punts que, com a màxim, podrà atorgar el jurat.

Votació popular

Les propostes seran exposades virtualment a través de la pàgina web i els comptes de l'Ajuntament a Facebook i instagram. Les persones només podran emetre el seu vot de manera online. Al projecte més votat se li atorgaran 4 punts, el projecte que quedi en segon lloc 3 punts, en tercer lloc 2 punts i en quart lloc 1 punt.

El període de votació popular s'obre el 23 de maig a l'1 de juny.

Veredicte

El resultat de la votació popular es farà públic el divendres 3 de juny, al web de l'Ajuntament.

Premis

Hi haurà un únic premi valorat en 500 euros subjecte a les retencions fiscals corresponents.

 

Consulteu les bases de la convocatòria en aquest ENLLAÇ

 

Pujar al principi de la pàgina