Portada|Medi ambient|Reduccions aplicables a la taxa de residus
 
Versió per imprimir
Reduccions aplicables a la taxa de residus

 L'Ajuntament ofereix els següents tipus reduïts aplicables a la tarifa:

a) REDUCCIÓ PER ASSISTIR A LES ACTIVITATS VINCULADES A LA BONA GESTIÓ DE RESIDUS 

Reducció del 10% a la tarifa dels habitatges que participin a una de les activitats de sensibilització ambiental que organitza l'Ajuntament vinculades a la bona gestió dels residus. 

CALENDARI D'ACTIVITATS AMBIENTALS PER A L'ANY 2022

 L'Ajuntament ofereix els següents tipus reduïts aplicables a la tarifa:

Reducció del 10% a la tarifa dels habitatges que participin a una de les activitats de sensibilització ambiental que organitza l'Ajuntament vinculades a la bona gestió dels residus. 

Activitats prevista per a l'any 2022:  

Al llarg de l'any 2022 es realitzaran diverses xerrades sobre la gestió de residus a Alella: 

Xerrades i tallers 

 • Dimecres 19 de gener a les 19h (Virtual).  Xerrada. "Els residus municipals a Alella: estat de la qüestió". 

 • Dissabte 5 de febrer a les 11h. Xerrada. "Pautes per famílies amb infants que vulguin reduir els residus" a. Can Lleonart.

 •  Dissabte 12 de març a les 11h. Taller de cuina d'aprofitament. Can Lleonart. Inscripcions en aquest FORMULARI 

 • Dimecres 27 d'abril a les 19h (Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella).  Xerrada. "Els residus municipals a Alella: estat de la qüestió". 

 • Dijous 16 de juny a les 19h (Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella).  Xerrada. " La problemàtica dels plàstics al medi ambient"

Sortides 

 • Dilluns 7 de març a les 9.30h. Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (Mataró). Programa d'activitats l'Hivern de la Gent Gran 6.0.

 • Dissabte 14 de maig a les 10.30h. Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (Mataró).

 • Tardor.  Data pendent de concretar. Visita guiada a la planta de compostatge de Granollers.

   
 •  Data encara per determinar. Visita guiada a la planta de compostatge de Granollers.

b) REDUCCIÓ PER LA GESTIÓ PRÒPIA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (COMPOSTATGE CASOLÀ)

Reducció del 20% a la tarifa dels habitatges integrats a la xarxa de compostatge casolà reconeguda per l'Ajuntament, prèvia inspecció municipal. La persona interessada haurà de sol·licitar-ho expressament i en temps suficient a través de la corresponent instància.

 

c) REDUCCIÓ PER APORTACIONS ANUALS A LA DEIXALLERIA

Reducció del 10% a la tarifa dels habitatges que acreditin entre 6 i 9 entrades de residus a la deixalleria mancomunada (fixa i/o mòbil) del Masnou, Alella i Teià, entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'exercici fiscal anterior a la seva meritació.

Reducció del 20% a la tarifa dels habitatges que acreditin 10 o més entrades de residus a la deixalleria (fixa i/o mòbil) mancomunada del Masnou, Alella i Teià, entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'exercici fiscal anterior a la seva meritació.

 

d) RETORN DE CÀNON DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM)

Reducció de 16 euros a la tarifa per a tots els habitatges que s'hagin acollit a qualsevol dels tres tipus reduïts anteriors, equivalent al retorn de cànon de la FORM atorgat per l'Agència de Residus de Catalunya, que es divideix entre aquests contribuents.

 

Recordeu que totes aquestes reduccions són acumulables fins a un percentatge màxim de reducció del 50%.

 

Pujar al principi de la pàgina