Portada|Medi ambient|Reduccions aplicables a la taxa de residus
 
Versió per imprimir
Reduccions aplicables a la taxa de residus

 L'Ajuntament ofereix els següents tipus reduïts aplicables a la tarifa:

 

a) REDUCCIÓ PER ASSISTIR A LES ACTIVITATS VINCULADES A LA BONA GESTIÓ DE RESIDUS 

Reducció del 10% a la tarifa dels habitatges que participin a una de les activitats de sensibilització ambiental que organitza l'Ajuntament vinculades a la bona gestió dels residus. 

Activitats prevista per a l'any 2021:  

Cada dimecres primer de mes a les 19 hores es farà una xerrada sobre la bona gestió de residus: 

Més informació i inscripcions en aquest ENLLAÇ

Xerrades 

  • 3 de febrer, 5 de maig,  3 de novembre.  Xerrada. "Els residus municipals a Alella: estat de la qüestió
  • 3 de març, 2 de juny, 8 de setembre i 1 de desembre.  Xerrada. "La gestió i recollida selectiva de la matèria orgànica"
  • 7 d'abril, 7 de juliol i 6 d'octubre. Xerrada. "La problemàtica dels plàstics al medi ambient"  

Tallers i sortides 

  • Dissabte 12 de juny. Sortida visites a les plantes de tractaments dels residus d'Alella. Visita guiada a la planta de compostatge de Granollers.
  • Dissabte 23 d'octubre. Sortida visites a les plantes de tractaments dels residus d'Alella. Visita guiada a la planta incineradora de Mataró. 
  • Dissabte 27 de novembre. Taller de compostatge casolà 

Altres activitats

  • Participació de la campanya Mou-te pel Zero (amb l'assoliment de 10 reptes diferents)

b) REDUCCIÓ PER LA GESTIÓ PRÒPIA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (COMPOSTATGE CASOLÀ)

Reducció del 20% a la tarifa dels habitatges integrats a la xarxa de compostatge casolà reconeguda per l'Ajuntament, prèvia inspecció municipal. La persona interessada haurà de sol·licitar-ho expressament i en temps suficient a través de la corresponent instància.

 

c) REDUCCIÓ PER APORTACIONS ANUALS A LA DEIXALLERIA

Reducció del 10% a la tarifa dels habitatges que acreditin entre 6 i 9 entrades de residus a la deixalleria mancomunada (fixa i/o mòbil) del Masnou, Alella i Teià, entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'exercici fiscal anterior a la seva meritació.

Reducció del 20% a la tarifa dels habitatges que acreditin 10 o més entrades de residus a la deixalleria (fixa i/o mòbil) mancomunada del Masnou, Alella i Teià, entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'exercici fiscal anterior a la seva meritació.

 

d) RETORN DE CÀNON DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM)

Reducció de 16 euros a la tarifa per a tots els habitatges que s'hagin acollit a qualsevol dels tres tipus reduïts anteriors, equivalent al retorn de cànon de la FORM atorgat per l'Agència de Residus de Catalunya, que es divideix entre aquests contribuents.

 

Recordeu que totes aquestes reduccions són acumulables fins a un percentatge màxim de reducció del 50%.

 

Pujar al principi de la pàgina