Portada|Medi ambient|REDUCCIONS APLICABLES A LA TAXA DE RESIDUS
 
Versió per imprimir
REDUCCIONS APLICABLES A LA TAXA DE RESIDUS

 L'Ajuntament ofereix els següents tipus reduïts aplicables a la tarifa:

 

a) REDUCCIÓ PER COL·LABORAR EN LA SELECCIÓ DE MATÈRIA ORGÀNICA

Reducció del 10% a la tarifa dels habitatges que retirin de les dependències municipals els paquets de bosses compostables necessàries per a la correcta gestió de la fracció orgànica que subministra gratuïtament l'Ajuntament. Per gaudir d'aquesta reducció cal haver respost totes les convocatòries de lliurament de bosses compostables realitzades fins a l'exercici immediatament anterior.

b) REDUCCIÓ PER LA GESTIÓ PRÒPIA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (COMPOSTATGE CASOLÀ)

Reducció del 20% a la tarifa dels habitatges integrats a la xarxa de compostatge casolà reconeguda per l'Ajuntament, prèvia inspecció municipal. La persona interessada haurà de sol·licitar-ho expressament i en temps suficient a través de la corresponent instància.

 

c) REDUCCIÓ PER APORTACIONS ANUALS A LA DEIXALLERIA

Reducció del 10% a la tarifa dels habitatges que acreditin entre 6 i 9 entrades de residus a la deixalleria mancomunada (fixa i/o mòbil) del Masnou, Alella i Teià, entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'exercici fiscal anterior a la seva meritació.

Reducció del 20% a la tarifa dels habitatges que acreditin 10 o més entrades de residus a la deixalleria (fixa i/o mòbil) mancomunada del Masnou, Alella i Teià, entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'exercici fiscal anterior a la seva meritació.

 

d) RETORN DE CÀNON DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM)

Reducció de 16 euros a la tarifa per a tots els habitatges que s'hagin acollit a qualsevol dels tres tipus reduïts anteriors, equivalent al retorn de cànon de la FORM atorgat per l'Agència de Residus de Catalunya, que es divideix entre aquests contribuents.

 

Recordeu que totes aquestes reduccions són acumulables fins a un percentatge màxim de reducció del 50%.

 

Pujar al principi de la pàgina