Portada|Seguretat i prevenció|Junta Local de Seguretat
 
Versió per imprimir
Junta Local de Seguretat
La Junta de Local de Seguretat d'Alella és un òrgan col·legiat que té com a finalitat la coordinació, col·laboració i informació entre les diferents forces i cossos de seguretat que actuen en el municipi. Es va constituir formalment l'any 2003 i està formada per l'alcalde, que n'és el president, el delegat territorial del Govern de la Generalitat, el regidor o regidora de governació i actuen com a vocals el Cap del cos de Policia Local i el Cap de l'ABP de Premià de Mar del cos de Mossos d'Esquadra. Segons els temes a tractar seran convidats i tindran la consideració de vocals els Cap de la Guàrdia Civil i el Cap del cos Nacional de Policia amb responsabilitats funcionals al municipi. Si el tema ho requereix, es poden convidar un representant de la judicatura, un representant del Ministeri Fiscal, un representant de les entitats o associacions que actuen en el municipi i responsables de seguretat privada. La Junta Local de Segurerat es reuneix cada tres mesos en sessió ordinària i una ha de ser plenària.
Pujar al principi de la pàgina