Portada|Seguretat i prevenció
Seguretat i prevenció
Telèfon
935552412
Horari
24 hores de servei

Què fem?

L'Ajuntament destina una part important dels seus recursos a la seguretat i prevenció, a través de mitjans tècnics i humans. La Policia Local és l'encarregada de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals i les llibertats públiques, així com fer complir les ordenances, bans municipals i altres disposicions municipals. Les tasques policials són diverses i abasten diferents àmbits com ara l'administratiu, l'assistencial, el de seguretat i el de control del trànsit. També porta a terme campanyes de prevenció i sensiblització.

Responsable polític
Israel Payà Todolí
Responsable tècnic
Josep Antoni Gómez (sotsinspector)
Personal

1 sergent: Tomàs Casas
2 caporals: Ferran Guasch i Lluís Rodríguez
13 agents
1 auxiliar administrativa: Rafaela Matos i M.Dolors Campillo (Pla d'Ocupació)

 

DESTAQUEM
L'APP de seguretat que es va posar en marxa al març de 2019 per a prevenir robatoris, incorpora des d'aquest mes de novembre l'alerta de gènere. Amb aquesta nova funció, les persones que es desarreguin aquesta app, poden avisar  a la policia, d'una forma ràpida i amb geolocalització, en el cas de patir una situació de violència masclista.Llegir més
El ritme de la pandèmia i les mesures preventives que l'acompanyen marquen clarament les corbes de les infraccions i delictes registrats durant els darrers dotze mesos a Alella.  En el recompte interanual facilitat per Mossos d'Esquadra l'índex delictiu del municipi se situa en 33,45 delictes per cada mil habitant. Les infraccions penals han baixat un 8,5%, passant de 352 a 322, però han crescut de forma molt significativa les infraccions administratives, que han passat de 33 a 259Llegir més
L'oficina mòbil del DNI ha programat dues noves sessions per tramitar el DNI electrònic a Alella durant el primer trimestre de 2021: el 5 de febrer (lliurament del document el 12 de febrer i el 5 de març (lliurament del document el 12 de març). La tramitació és a Can Lleonart però cal demanar cita prèvia a la Policia Local d'Alella (935552412) Llegir més
Pujar al principi de la pàgina