Portada|Seguretat i prevenció
Seguretat i prevenció
Telèfon
935552412
Horari
24 hores de servei

Què fem?

L'Ajuntament destina una part important dels seus recursos a la seguretat i prevenció, a través de mitjans tècnics i humans. La Policia Local és l'encarregada de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals i les llibertats públiques, així com fer complir les ordenances, bans municipals i altres disposicions municipals. Les tasques policials són diverses i abasten diferents àmbits com ara l'administratiu, l'assistencial, el de seguretat i el de control del trànsit. També porta a terme campanyes de prevenció i sensiblització.

Responsable polític
Israel Payà Todolí
Responsable tècnic
Josep Antoni Gómez (sotsinspector)
Personal

1 sergent: 
2 caporals: Ferran Guasch, Antonio Sánchez i Albert Coll
15 agents
1 auxiliar administrativa: Rafaela Matos 

 

DESTAQUEM
L'oficina mòbil del DNI ha programat dues noves sessions per tramitar el DNI electrònic a Alella: el 9 de febrer de 2023 (lliurament del document el 15 de febrer) i el 23 de març de 2023 (lliurament del document el 29 de març). La tramitació és fa a l'aula 3 de Can Lleonart però cal demanar cita prèvia a la Policia Local d'Alella (935552412) Llegir més
Pujar al principi de la pàgina