Portada|Medi ambient|Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
 
Versió per imprimir
Pla d'Acció per l'Energia Sostenible

Pla de Transició Energètica (aprovat al Ple municipal del 31 de març de 2022)

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES. 2010)

Document de síntesi

×  
Tràiler websèrie "Fem-ho" Tràiler websèrie "Fem-ho"
Alella cap la transició energètica

L'Ajuntament va iniciar l'any 2020 diverses actuacions per avançar cap a la reducció d'emissions, l'adaptació al canvi climàtic i la transició energètica, emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7, d'energia assequible i no contaminant, i 13, d'acció per al clima.

Redacció PAESC

L'Ajuntament va aprovar l'any 2011 el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES), document marc que recollia 77 accions per reduir les emissions al municipi com a mínim un 20% l'any 2020 respecte a 2005. L'any 2016 es dugué a terme una revisió parcial del Pla i els resultats van indicar que la tendència global era correcta. L'Ajuntament ja ha començat a treballar amb el suport de la Diputació en la redacció d'un nou pla que haurà d'estar enllestit en un termini màxim de dos anys: el Pla d'Acció Energia Sostenible i el Clima (PAESC). En aquesta línia, el Ple de setembre de 2020 va aprovar el compromís de l'Ajuntament d'assolir com a mínim el 40% de reducció d'emissions de diòxid de carboni l'any 2030, d'adoptar mesures d'adaptació al canvi climàtic, i de facilitar l'accés universal a una energia sostenible i segura. Durant el 2021 s'ha redactat el nou Pla i tenim la intenció d'aprovar-lo abans de finalitzar l'any. Mentre es redactava han canviat els objectius globals i el PAESC és més ambiciós que el que es va aprovar fa un any: ara el nou objectiu de reducció d'emissions és del 55% el 2030 i d'assolir la neutralitat climàtica el 2050.

Estudis energètics en equipaments

L'any 2020, l'Ajuntament ha dut a terme diversos estudis energètics. S'han realitzat auditories energètiques a nou equipaments per analitzar els consums i els usos energètics, avaluar els sistemes de tancament o la implantació d'energies renovables, entre d'altres. Aquests estudis també proposen actuacions de millora concretes, tant d'ús com d'infraestructura, i les quantifiquen econòmicament i a nivell d'emissions i consums. Des de principis de 2021 l'Ajuntament compta amb el suport d'una empresa que fa tasques de gestor energètic, per controlar consums, prioritzar actuacions, impulsar millores en la gestió energètica municipal. Alhora, s'ha redactat un estudi per millorar energèticament l'edifici de l'Ajuntament, pel que fa a tancaments, sistemes de calefacció i clima, i possible implantació d'energia solar fotovoltaica a la coberta. A més s'ha executat un projecte per implantar energia fotovoltaica a l'Escola Fabra, tal i com ja es va fer a l'Escola La Serreta. Aquest estiu s'han instal·lat les plaques fotovoltaiques a l'Escola Fabra i actualment la Diputació està redactant el projecte executiu per posar-ne a l'edifici de les Antigues Escoles Fabra. Igualment s'està valorant la possibilitat d'estudiar la creació de comunitats energètiques locals o la petició de subvencions als fons europeus Next Generation.

Càlcul de la petjada de carboni

Paral·lelament, i també amb el suport de la Diputació, s'està treballant per crear i implantar una eina que permeti calcular fàcilment les emissions i la petjada de carboni de l'Ajuntament i dels seus serveis. Una plataforma que permetrà saber l'impacte ambiental dels consums energètics directes (combustibles de vehicles i equipaments), consums d'energia elèctrica (equipaments, enllumenat i bombaments d'aigua), i consums associats a altres serveis com els de recollida de residus, neteja viària, transport públic, consum d'aigua, entre d'altres. La calculadora permetrà valorar les emissions de tots aquests àmbits i avaluar-ne l'evolució. L'eina està creada i s'està acabant de fer el càlcul de les emissions de 2020.

Projecte 50/50 a l'Escola Fabra 

L'Escola Fabra participa aquest curs en el projecte 50/50, una iniciativa promoguda per la Diputació que implica a tota la comunitat educativa. Consta de tres fases: una primera d'estudi i anàlisi dels consums energètics del centre i de propostes de millora; una segona d'implantació de les millores proposades; i una tercera d'avaluació de resultats. Si es produeixen estalvis, es quantifiquen econòmicament i l'Ajuntament en reinverteix el 50% en el centre. Els estalvis aconseguits es poden destinar a més millores energètiques. El 50/50 del curs passat ja es va finalitzar i malauradament no es van produir estalvis. Tanmateix, l'Ajuntament vol seguir treballant en aquesta línia amb l'escola, i més ara que s'hi han instal·lat plaques fotovoltaiques i un monitor que permet conèixer en temps real quina generació d'energia produeixen les plaques

Projecte Passa l'energia 

Aquest projecte, ja iniciat, copia l'esquema del 50/50 de les escoles i l'aplica a diversos equipaments municipals. En aquest cas, però, els estalvis aconseguits es destinen a combatre la pobresa energètica i es destinen els estalvis aconseguits a llars amb vulnerabilitat. L'Ajuntament segueix impulsant aquest projecte amb la Diputació, i durant aquest curs se centrarà més concretament a formar les persones responsables de la gestió energètica de cada equipament i a fomentar les bones pràctiques energètiques per part de totes les persones que utilitzen els equipaments

Contra la pobresa energètica 

Per tal de lluitar contra la pobresa energètica la regidoria de Serveis a les persones emet informes de vulnerabilitat d'acord amb la llei 24/2015, per impedir talls de subministraments. Igualment, hi ha una línia d'ajuts d'urgència per cobrir una part dels deutes de les famílies, i s'ha signat un conveni amb Sorea pel qual aquesta companyia aporta 4.000 euros per combatre la vulnerabilitat. Des de Diputació també s'han concedit deu auditories de pobresa energètica en llars vulnerables i s'ha realitzat una formació sobre la facturació elèctrica que tindrà continuïtat. 

Caldera de biomassa 

L'únic projecte que havia de començar i no ho ha pogut fer és el de la construcció d'una caldera de biomassa que ha d'abastir el Pavelló Municipal d'Esport i el Complex Esportiu Municipal. Les obres havien d'iniciar-se a l'octubre però per motius administratius interns de Diputació no es van poder realitzar. La Diputació de Barcelona està acabant d'enllestir els plecs tècnics i administratius per treure les obres a licitació al primer trimestre de 2022.  . 

Moment Solar 

L'última i més recent iniciativa engegada per afavorir l'energia renovable és la campanya promoguda per la federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT) i l'Institut Català de l'Energia de la Generalitat, que duu per nom Moment Solar. La campanya busca incrementar les instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum a la llar i fomentar l'activitat de les empreses instal·ladores locals, millorant la seva capacitat i preparació per fer front als reptes que plantegen la transició i la sostenibilitat energètiques. L'Ajuntament dona suport al desenvolupament de Moment Solar a Alella, per tal que el major número possible d'habitatges pugui dotar-se de la capacitat de generar la seva pròpia electricitat a partir de l'energia la solar fotovoltaica. Per tal de fomentar l'ús d'aquest tipus d'energia, l'Ajuntament va aprovar una bonificació dels 50% de l'IBI a les llars que instal·len energia solar sense estar obligats. 

Més informació a www.alella.cat/plaquessolars.

Us convidem a veure el vídeo informativo sobre aquesta campanya de la sessió de webinar que es va fer el 18 de març de 2021

×  
Webinar Projecte Moment Solar a Alella Webinar Projecte Moment Solar a Alella
Pujar al principi de la pàgina