Els formularis
 
Formulari de PREINSCRIPCIÓ a les activitats d'Adrenalina de l'Estiu 2023
DADES PERSONALS
Cliqueu per veure l'ajuda *
Cliqueu per veure l'ajuda *
*
Cliqueu per veure l'ajuda Com t'identifiques?
Cliqueu per veure l'ajuda *
*
*
*
*
*

Procediment de preinscripció a l'Adrenalina de l'estiu

Les dates de l'Adrenalina de l'estiu són del 26 de juny al 21 de juliol. 

Les places que s'ofereixen a l'Adrenalina de l'estiu en podran fer ús, adolescents nascudes entre els anys 2007 i 2011 ambdós inclosos.

El preu és de 70€ la setmana. 

Si no està empadronada a Alella podeu marcar  l'opció “vinculació al municipi”. *caldrà aportar un document que ho verifiqui. 

Per qualsevol dubte, podeu enviar-nos un correu a adolescencia@alella.cat

El termini de preinscripció a l'Adrenalina de l'estiu és des del 16 de maig fins al 12 de juny del 2023 a les 23:59h. No s'acceptarà cap preinscripció fora de termini.

*Tria la setmana o setmanes que et vols apuntar?
*Empadronament a Alella?
En el cas que NO hi hagi empadronament a Alella. Hi ha vinculació amb el municipi? (Centre educatiu, activitat extraescolar, entitat juvenil, entre altres)
*
Cliqueu per veure l'ajuda *Com t'ha arribat la informació de l'Adrenalina?
INFORMACIÓ PER FER EL PAGAMENT

  FORMA DE PAGAMENT

  •  Un cop rebis un correu amb l'assignació de la plaça. Podràs realitzar el pagament. 
  • Rebràs tota la informació necessària per formalitzar la inscripció. 
  • Per qualsevol dubte, pots enviar-nos un correu electrònic a adolescencia@alella.cat. 
AUTORITZACIONS

Na/En.................................................................... amb DNI........................................... Com a mare/pare/tutor/tutora, autoritzo a la meva filla o al meu fill .................................................................... a participar a l'Adrenalina de l'Estiu organitzada per la regidoria d'Adolescència i Joventut d'Alella, em faig responsable a tots els efectes i autoritzo qualsevol decisió medico-quirúrgica que sigui necessària adoptar en cas d'urgència sota la pertinent direcció facultativa.

SIGNATURA

Alella,             de             de

UTILITZACIÓ D'IMATGES

__ Autoritzo la publicació de FOTOGRAFIES i VÍDEOS que es realitzin durant l'activitat als diferents mitjans i xarxes socials municipals. 
__ No autoritzo la publicació de FOTOGRAFIES I VÍDEOS que es realitzin durant l'activitat als diferents mitjans i xarxes socials municipals.

SIGNATURA

 

Alella,             de             d

Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

Protecció de Dades

Totes les dades facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals. Mitjançant l'enviament d'aquesta sol·licitud, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic a alella.comunicacio@alella.cat. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions de l'Ajuntament d'Alella. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a l'àmbit i les finalitats. Informació sobre protecció de dades personals. 

Pujar al principi de la pàgina