Portada|Cooperació|Projectes al desenvolupament subvencionats l'any 2013
 
Versió per imprimir
Projectes al desenvolupament subvencionats l'any 2013

Col·lectiu de Teatre EPMATallers del Boris, casa comunal Boris Vega (Nicaragua)
Col·lectiu de Teatre EPMA
Import destinat: 4000 euros
Descripció del projecte: El projecte pretén oferir formació als joves del barri per tal que puguin estar capacitats per incorporar-se a la vida laboral. Es pretén construir un espai on poder donar opcions laborals a través de cursos de capacitació per tal que els joves trobin sortides que no siguin nocives ni per la comunitat ni per a ells mateixos. El projecte també inclou la rehabilitació del camp de futbol.

Fundació Ulls del mónUlls del Sàhara 2012-2013. Millora de l'accessibilitat i disponibilitat en salut ocular en la població refugiada Sahrauí. (Poble Sahrauí)
Fundació Ulls del món
Import destinat: 4700 euros
Descripció del projecte: El programa pretén donar resposta a les necessitats oftalmològiques i òptiques que detectades, a través de suport logístic, l'atenció òptica, la revisió ocular de la població infantil refugiada, la formació de nous tècnics en òptica en taller i la sensibilització.

Fundació Privada El Maresme pro persones amb disminució psíquicaCentre de desenvolupament integral per a persones amb discapacitat a Masaya (Nicaragua)
Fundació Privada El Maresme pro persones amb disminuació psíquica
Import destinat: 4300 euros
Descripció del projecte: El projecte consisteix en una intervenció per millorar la integració social de les persones amb discapacitat a través del desenvolupament d'habilitats i eines personals, enfortiment organitzatiu i rehabilitació i equipament de locals.

VOLS-VOLUNTARIAT-SOLIDARI “Moi Aussi”. Una proposta de formació, més enllà de l'analfabetisme, per assegurar l'accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural d'Ouème-Plateau (Benin, Àfrica)
Vols-Voluntariat Solidari
Import destinat: 4300 euros
Descripció del projecte: Es tracta d'un projecte preventiu, per evitar els abusos als més petits. A través de la posada en marxa d'una granja com a centre de producció i formació, engegant campanyes de sensibilització en drets de les dones, formació i implementació d'activitats productives a nens, nenes i dones de 20 pobles.

Acció Solidària i LogísticaConstrucció d'un edifici per a l'escola Johm Cook del municipi de Villanueva
Acció solidària i logística
Import destinat: 3600 euros
Descripció del projecte: La colònia Bellavista és un assentament humà creat els darrer anys com a resultat del pas de l'huracà Mitch el 1998 i de l'augment del nombre de maquiladores. El projecte pretén dotar la comunitat d'un lloc digne on els infants puguin rebre una educació bàsica no condicionada per la metereologia extrema de la zona ni pel reduït espai de les aules actuals.

Fundació José ComaposadaMobilització i propostes sociosindicals per al treball decent al departament de Rivas
Fundació José Comaposada- Sindicalistes solidaris
Import destinat: 3900 euros
Descripció del projecte: El projecte s'emmarca en les línies de treball del FNT (Frente Nacional de Trabajadores). Aquesta proposta connecta elements a través del treball conjunt, participat i informat dels/les treballadors/es dels 10 municipis del departament. Coneixement, identificació i visualització de les condicions laborals i les necessitats dels treballadors/es, representativitat i capacitat d'interlocució del sindicalisme, identificació i participació en instàncies polítiques i empresarials de diàleg i negociació, són algunes de les línies de treball que proposen amb el projecte.

Associació SolidançaFandema. Centre de Formació i ocupació per a dones(Gàmbia)
Associació Solidança
Import destinat: 4800 euros
Descripció del projecte: És un projecte pilot i d'impuls econòmic i social amb respecte pel medi ambient a Tujereng (Gàmbia). Adreçat a les dones i que, a través d'un centre de formació i ocupació autogestionat mitjançant la venda de productes i serveis derivats dels tallers d'aprenentatge, vinculats al tèxtil i de la venda de roba de segona mà, es treballa la formació, la salut i el desenvolupament social.

Associació HaribalaPrograma d'activitats per al desenvolupament sostenible i d'autogestió del centre d'acollida de Koilakuntla (Índia)
Associació Haribala
Import destinat: 4200 euros
Descripció del projecte: Després de la construcció del Centre d'acollida, es preveuen diferents actuacions per complementar-lo i dotar-lo d'efectivitat, sostenibilitat i d'una independència econòmica a curt termini. Es preveu la construcció d'un abocador, compostador, incinerador de paper... equipar les sales i l'ampliació de la granja. Aquest centre és d'especial interès doncs empara a joves menors d'edat que l'ONG n’és el tutor legal.

Associació Educació PopularCampanya d'Alfabetització a Nicaragua.
Associació Educació Popular Carlos Fontseca Amador- Barcelona (Solidaridad con Nicaragua)
Import destinat: 3800 euros
Descripció del projecte: La lluita contra l'analfabetisme és un moviment històric a Nicaragua. Es tracta d'un projecte que implica les comunitats indígenes, alcaldies i la societat civil per tal d'eliminar l'analfabetisme amb educació, formació i capacitació de la societat civil. El projecte es divideix en dos parts, la de formació i sensibilització i la de creació d'un museu.

Pujar al principi de la pàgina