Portada|Cooperació|Projectes al desenvolupament subvencionats l'any 2014
 
Versió per imprimir
Projectes al desenvolupament subvencionats l'any 2014

Asociación Ahimsa Pro NicaraguaCentre d'Atenció social i integral de la infància, l'adolescència, la joventut i la dona 2
Asociación Ahimsa Pro Nicaragua
Import: 4800€
Descripció del projecte: El projecte és de continuïtat i té com a principal objectiu oferir als col·lectius més vulnerables del barri Memorial Sandino i voltants, un conjunt de serveis d'atenció social professionals impartits a la Casa Social Ahimsa, com a mitjà vehicular per a l'adquisició de millors nivells de dignitat, coneixement, autoestima, relacions interpersonals i de formació entre els beneficiaris.

AEPCFA- Asociación de educación popular Carlos Fonseca AmadorCampanya d'alfabetització a Nicaragua
AEPCFA- Asociación de educación popular Carlos Fonseca Amador
Import: 4000€
Descripció del projecte: La lluita contra l'analfabetisme és un moviment històric a Nicaragua. Es tracta d'un projecte que implica les comunitats indígenes, alcaldies i la societat civil per tal d'eliminar l'analfabetisme amb educació, formació i capacitació de la societat civil. El projecte es divideix en dos parts, la de formació i sensibilització i la de creació d'un museu.

Acció Solidària i LogísticaConstrucció d'un edifici per a l'escola John Cook del municipi de Villanueva
Acció Solidària i Logística
Import: 3922,31€
Descripció del projecte: La colònia Bellavista, on es troba l'escola John Cook, com la majoria de colònies del municipi de Villanueva, és un assentament humà creat els darrers anys com a resultat del pas de l'huracà Mitch el 1998 i de l'augment del nombre de maquiladores. Aquests assentaments no han anat acompanyats d'ampliació dels serveis bàsics per la qual cosa hi ha importants necessitats. Aquest projecte tracta de la construcció d'un centre escolar.

Desenvolupament a l'Àfrica. SongtaabaAtenció sanitària a nou pobles de l’àmbit rural, per mitjà de les infraestructures i els equipaments necessaris, a Tanseiga
Desenvolupament a l’Àfrica. Songtaaba
Import: 7400€
Descripció del projecte: En aquesta zona hi ha una manca important de formació sanitària i un nivell d'enfermetats molt alt. En aquest context es pretén millorar aquesta situació a través de la realització d'infraestructures sanitàries per garantir l'accés a l'atenció sanitària adequada a nou pobles de l’àmbit rural.

Asociación de cooperación Fallou ONGDFormació d'agents sanitaris comunitaris (ASC) de la Comunitat Rural de Dialakoto (Tambacounda) 2011-2016
Asociación de cooperación Fallou ONGD
Import: 4800€
Descripció del projecte: Amb aquest projecte es pretén format durant 5 anys els Agents Sanitaris Comunitaris (ASC) de la comunitat rural de Dialakoto, a la regió de Tamabcounda, amb l'objectiu d'incrementar els seus coneixements bàsics sanitaris i capacitar-los perquè puguin oferir una assistència sanitària de qualitat d'una forma autònoma i que siguin capaços en un futur de solucionar la majoria dels problemes sanitaris de la regió.

Amics de la República Dominicana per al Desenvolupament dels PoblesDesenvolupament local de la Comunitat Rural Los Guineos
Amics de la República Dominicana per al Desenvolupament dels Pobles
Import: 7400€
Descripció del projecte: Aquest projectes de continuïtat pretén millorar les condicions de vida de les poblaciós de la zona rural tot trencant  les dinàmiques de pobresa i marginalització de la zona i contribuint al provés de formació integral de les persones de les comunitats.

Grup de suport al colectivo de mujeres de MatagalpaAccés a la identitat ciutadana per a la població rural de Matagalpa
Grup de suport al colectivo de mujeres de Matagalpa
Import: 8877,69€
Descripció del projecte: El projecte s'emmarca en un pla quinquennal en l’àrea dels Drets Humans i per facilitar l'accés a la identitat ciutadana i exigeix responsabilitat a l'Estat. Té per objectiu donar suport a les persones per fer realitat el seu primer dret: constar com a tals i estar inscrites al registre. Sense aquesta acció, tenen molts problemes al llarg de la seva vida.

Pujar al principi de la pàgina