Notícies
Publicat el 14 de maig de 202414.05.2024
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
La sequera supera l'emergència i torna a la fase d'excepcionalitat

CArtell execpionalitat

Els 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat, entre els quals es troba Alella, han tornat aquest dilluns 13 de maig a la fase d'excepcionalitat per sequera. La Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS) de la Generalitat va acordar la passada setmana sortir de la fase d'emergència i tornar a l'escenari anterior d'excepcionalitat, amb menys restriccions, que estava en vigor des de febrer a novembre de 2023,  arran de la recuperació de les reserves a causa de les pluges de les darreres setmanes. Actualment el nivell de reserves en els embassaments d'aquest àmbit es situa al 25,4%, amb 154 hm3, amb una tendència creixent arran de les pluges i el desgel. Cal recordar, que al mes de març el nivell de reserves en l’àmbit Ter-Llobregat era del 15%. La mesura és efectiva des d'aquest dilluns amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Atenent a la nova situació que comporta l'ampliació de la dotació d'aigua al municipi de 230 litres per habitant al dia, l'Ajuntament ha publicat un ban municipal en el qual es deixa sense efecte el tancament de les dutxes dels equipaments esportius i educatius de titularitat municipal, en vigor des del 5 de febrer, i ordena que es permeti l'ús de dutxes en equipaments esportius i educatius de titularitat municipal, però mantenint-ne tancades un mínim entre el 25-50% de cada espai, amb efectes del dia 14 de maig de 2024 i fins que es reverteixi la situació de sequera i millori el consum d'aigua al municipi o fins que es redueixi de fase d'excepcionalitat.  Així mateix, es demana la màxima responsabilitat per part de tota la ciutadania en l’ús de l'aigua tot agraint la comprensió i col·laboració de la població.

Mesures excepcionalitat

La situació d'excepcionalitat permetrà disposar d'una dotació d'aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d'emergència era de 200 litres). Així mateix, es mantenen les mesures d'estalvi següents:

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
  • Reducció del 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials (en emergència era del 25%).
  • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Reducció del 30% en els usos ramaders (en emergència era del 50%). Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d'estalvi d'aigua a l'ACA.
  • Resta prohibit l’ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • D'altra banda, en situació d'excepcionalitat no es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d'aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Només es permet el reompliment parcial o primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i també les piscines d’ús privat tipus que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Això inclou piscines municipals o altres d'accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

També es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat de tipus que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

Als centres educatius, és permès l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

Altres mesures en situació d'excepcionalitat són la neteja de vehicles només en establiments autoritzats o la prohibició de l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l'aigua, entre altres mesures.

Evolució del consum a Alella

A Alella l'evolució del consum del darrer any ha estat a la baixa gràcies a les mesures d'estalvi impulsades per l'Ajuntament i l'esforç de la ciutadania per reduir el consum. Així s'ha aconseguit reduir significativament el consum per habitant i dia que ha passat de 283 el febrer de 2023 a poc més de 200 el febrer de 2024. A l'abril, amb els episodis de pluja, s'ha revertit lleugerament aquesta tendència degut a una certa relaxació de les mesures d'estalvi a les llars i s'ha tancat el mes amb un consum de 219 l/h/dia, 12 litres més que al mes de març i 15 més que el febrer. Tot i que les reserves ja superen el 25% cal continuar fent esforços per reduir el consum per poder afrontar l'estiu sense mesures més restrictives.

Evolució del consum 

Pujar al principi de la pàgina