Notícies
Publicat el 14 de març de 202414.03.2024
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova per unanimitat una moció de suport a la pagesia
Ajuts agroambientals

El Ple de l'Ajuntament del 29 de febrer va aprovar per unanimitat una moció de suport i solidaritat amb la pagesia, especialment la d'Alella i la resta de la comarca del Maresme. La moció va ser presentada per ERC-SxA, Alella Primer-PSC, Per Alella Junts-CM i Primàries Alella. En la seva part expositiva, el document constata que "cal actuar per revertir la situació en què es troba el sector primari, posant en valor la feina fonamental de produir aliments, i posant els mitjans per resoldre els problemes amb què es troba el sector".

La moció assenyala necessitat que totes les administracions i la societat sencera recolzi un sector essencial a Catalunya "que garanteix no tan sols la producció d'aliments, sinó també la vida dels pobles, la cura i el manteniment d'un territori viu més enllà de les àrees metropolitanes, en definitiva garanteix un país territorialment endreçat i equilibrat". A la moció es recorda la creació del Consell Agrari Municipal, un òrgan de caràcter consultiu, d'assessorament i de participació en matèria agrària de l'Ajuntament que té com a objectius principals salvaguardar els sòls agrícoles, potenciar el món agrari i establir un marc de col·laboració estable entre la pagesia d'Alella i l'Ajuntament. 

A la moció s'acorda:

PRIMER.- Mostrar la solidaritat de l'Ajuntament d'Alella amb la pagesia, i especialment la d'Alella i la resta de la nostra comarca.

SEGON.- Establir, des de l'Ajuntament d'Alella les línies de col·laboració amb la resta d'administracions públiques, per tal de sumar esforços en el desenvolupament de mesures de suport a la pagesia local.

TERCER.- Comprometre'ns com a Ajuntament, i especialment des del Consell Agrari Municipal, a fomentar les polítiques públiques que reforcin l'espai agrari d'Alella per tal de ressaltar la importància del sector agrícola i vitivinícola dins la nostra societat, així com promoure les eines necessàries per a  la recuperació d'espais agraris abandonats i facilitar el relleu de les explotacions agràries actuals.

QUART.- Demanar la implicació, col·laboració i coordinació de totes les administracions: catalana, espanyola i europea, que tenen competències en agricultura i ramaderia per tal de trobar les solucions als reptes que afronta el sector primari. Escoltant-lo, negociant, i pactant, sense prendre mesures i decisions unilaterals.

CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a:

 • a) Seguir augmentant la partida pressupostària d'acord amb les necessitats i la importància del sector agroalimentari català.
 • b) Implementar un nou sistema per agilitzar el cobrament dels ajuts, i estudiar la fórmula jurídica més adequada amb l'objectiu de poder anticipar-ne el pagament.
 • c) Publicar i donar compliment al calendari de pagaments dels ajuts que permeti al sector fer una previsió i aporti seguretat i estabilitat a les explotacions.
 • d) Estudiar la creació d'un fons agrari que actuï com a renda bàsica agrària, amb especial priorització envers les petites i mitjanes explotacions agroramaderes, que permeti avançar en la transformació del sector agrari cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i amb l'objectiu d'assegurar-ne la viabilitat i fomentar el relleu generacional.
 • e) Augmentar les inversions estructurals relacionades amb la transformació del sector agroalimentari català, com la creació i reforç d'estructures de comercialització per afavorir la venda directa o de circuits curts, la millora de l'eficiència del regadiu per assegurar les collites, la reconversió de cultius per promoure la sobirania alimentària i l'adaptació al canvi climàtic, l'adaptació als nous requeriments normatius, la facilitació del relleu generacional, o el foment de projectes liderats per dones.
 • f) Reduir la burocràcia amb facilitats com habilitar una finestreta única per a tots els tràmits que possibiliti la simplificació i racionalització administrativa.
 • g) Impulsar una Xarxa Pública de Gestió i Acompanyament Agrària de caràcter comarcal i que faciliti un servei d'acompanyament integral pròxim, àgil i transparent.
  h) Revisar les restriccions previstes per a les diferents fases al Pla Especial de Sequera amb l'objectiu de prioritzar les activitats econòmiques essencials com la pagesia d'una banda i, de l'altra i al mateix temps, singularitzar aquestes restriccions per assegurar de manera preferent la sostenibilitat de la petita i mitjana pagesia.

SISÈ.- Instar el Govern de l'Estat Espanyol a:

 • a) Resoldre amb la màxima urgència les mancances de la Llei 16/2021, de 14 de desembre, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària en la seva funció essencial de controlar el preu de venda dels aliments en cada etapa de la cadena alimentària, comportant un greu perjudici a la pagesia com a primera i imprescindible baula d'aquesta cadena.
 • b) Desenvolupar les modificacions legislatives necessàries per flexibilitzar les exigències comunitàries de la Unió Europea, des del punt de vista burocràtic i d'accés a les ajudes de la PAC, pel petit i mitjà agricultor; sent aquests actors clau per a la preservació de la sobirania alimentària dels nostres territoris.
 • c) Modificar els criteris de repartiment i distribució estatal dels recursos econòmics procedents de la PAC perquè es destinin en la seva majoria als petits i mitjans agricultors.
 • d) Vigilar la negociació d'acords de lliure comerç amb tercers països, aplicar un major control de les importacions, i establir les clàusules mirall en el comerç amb països fora de la Unió Europea.

SETÈ.- Emplaçar els eurodiputats catalans a treballar per acabar amb la competència deslleial que afecta la pagesia catalana.

VUITÈ.- Fer arribar aquests acords al Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació del Govern d'Espanya, al departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de la Generalitat, a l'Oficina del Parlament Europeu a Catalunya i a totes les organitzacions agràries amb representació a Catalunya.

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina