Notícies
Publicat l'11 de gener de 202411.01.2024
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament aprova una nova ordenança sobre l'ús de l'aigua en situació de sequera
preemergència per sequera

L'Ajuntament treballa des de fa mesos per dotar-se d'eines que permetin fer front a les necessitats derivades de la situació de sequera excepcional que hi ha Catalunya. S'han aprovat tres normes adreçades a afavorir l'estalvi i l’ús eficient de l'aigua. Al Ple de novembre es va enllestir la tramitació de nou Reglament del servei d'aigua i es va aprovar inicialment una nova Ordenança per afavorir l'estalvi d'aigua a les noves construccions.

La darrera normativa aprovada inicialment al Ple del 21 desembre és l'Ordenança que regula les mesures aplicables a l'abastament i als usos de l'aigua en situació de sequera. La nova regulació recull les limitacions establertes per als municipis de les conques internes de Catalunya i s'aplicarà, únicament, en períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Durant l'aplicació d'aquesta ordenança restaran en suspens totes les prescripcions previstes en altres ordenances i reglaments del servei. Estableix sancions lleus, greus i molt greus que poden arribar fins als 3.000 euros.

L'Ordenança es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-PSC, Per Alella Junts-CM i Primàries Alella i l'abstenció del PP. Entrarà en vigor un cop superats els tràmits d'informació pública. El termini per presentar al·legacions i/o reclamacions és de l'11 de gener al 21 de febrer de 2024, ambdós inclosos. 

La portaveu del grup municipal Junts Per Alella-CM, Natàlia Brenes, va demanar prendre mesures per fer un pas més enllà de fer front a la situació de crisi i establir les bases per a un futur més sostenible. En aquest sentit, va proposar fer estudis sobre els hàbits de l'ús de l'aigua a les llars per poder fer canvis i reduir el consum; posar en marxa campanyes de divulgació i estudis sobre l'estat de la xarxa.  El regidor de Serveis Municipals, Israel Payà, es va mostrar favorable a aquestes mesures i va informar que l'Ajuntament ha creat un grup de treball intern, format per diferents àrees de l'Ajuntament, per tal dur a terme campanyes informatives i avaluacions de l'estat de la xarxa i les tasques a realitzar a curt, mitjà i llarg termini per millorar l'eficàcia del servei. 

L'Ajuntament ha autoritzat, mitjançant un decret d'alcaldia, el pagament de la sanció imposada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)  per haver superat en el període corresponen al mes de setembre en 19,32 litres per habitant: es van consumir 249,32 l/hab/dia quan l'establert en aquest moment quan estava en vigor la fase d'excepcionalitat era de 230 l/hab/dia. La sanció és de 6.100 euros (import al qual es pot aplicar una reducció de fins al 40%, un 20% per pagament en període voluntari i un 20% més pel reconeixement de la responsabilitat) al quals cal afegir 1.837,45 euros més en concepte d'indemnització per danys i perjudicis.  Actualment, el màxim permès és de 210 l/hab/dia, ja que Alella és un dels 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat i que des del passat 29 de novembre de 2023 es troba en una situació de preemergència (excepcionalitat agreujada) per sequera. Aquest escenari s'estableix com un pas previ a la declaració de l'emergència per apel·lar a l'estalvi i allunyar l'impacte de les mesures més restrictives. 

L'Ajuntament demana a la ciutadania que prengui consciència de la crítica situació de sequera que afecta a Catalunya i que faci tot el possible per reduir el consum d'aigua per evitar mesures més dràstiques.

Per tal de facilitar a la ciutadania la informació referent a la sequera, l'Ajuntament ha creat un apartat a la pàgina web des del qual es poden consultar totes les normatives i novetats relacionades amb la sequera i l'estalvi d'aigua. Es pot accedir des de l'enllaç www.alella.cat/sequera 

 Mesures en estat de preemergència 

  • Reduir el consum màxim a 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l'escenari d'emergència el límit serà de 200 litres.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Reducció del 30% en els usos ramaders.
  • Resta prohibit l’ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • S'estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines.

Sequera estat preemergència

Informació relacionada
La recollida selectiva de residus s'apropa al 45%, 11 punts més que l'any anterior
Aquest dilluns, 8 de febrer, es tornaran a ruixar les copes dels arbres per reduir-ne l'afectació
Els artistes poden presentar les seves propostes fins al 3 de desembre i s'obrirà un període de votació popular del 5 al 13 de desembre
El nou servei, que es va posar en marxa l'1 de gener, inclou la recollida de totes les fraccions i incorpora diverses millores ambientals.
Pujar al principi de la pàgina