Notícies
Publicat el 5 de desembre de 202305.12.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova dues normatives per afavorir l'estalvi d'aigua
Consells estalvi d'aigua

L'Ajuntament treballa des de fa mesos per dotar-se d'eines que permetin fer front a les necessitats derivades de la situació de sequera excepcional que pateix Catalunya. Al darrer Ple es va enllestir la tramitació de nou reglament del servei d'aigua i es va aprovar inicialment una nova ordenança per afavorir l'estalvi d'aigua a les noves construccions.

A la sessió plenària del 30 de novembre es va aprovar definitivament el Reglament del servei de proveïment d'aigua potable d'Alella que regula les condicions a les quals s'hauran d'ajustar les instal·lacions interiors, les normes generals del servei i el sistema de facturació. El text recull les sancions que es poden aplicar en situació de sequera per infraccions lleus, greus o molt greus, segons l'aigua que s'utilitza, la superfície i la reincidència, amb multes de fins a 750 euros, de 751 i 1.500 i d'entre 1.500 i 3.000 euros, respectivament. El Reglament, que es va aprovar inicialment al Ple municipal del 28 de setembre, incorpora en l'aprovació definitiva una disposició addicional en la qual s'accepta una al·legació presentada per Agbar, l'empresa que té la concessió del servei fins al març de 2026. 

L'aprovació definitiva es va incloure en l'ordre del dia amb caràcter d'urgència per tal d'agilitzar la seva entrada en vigor i poder disposar d'una normativa que permeti controlar dels consums d'aigua que sobrepassin els nivells establerts a les disposicions de la Generalitat per fer front a la sequera. 

El Reglament es va aprovar amb els vots a favor de l'ERC+SxA, Alella Primer-PSC i Primàries Alella i l'abstenció de Per Alella Junts-CM i PP. 

L'altra normativa per lluitar contra la sequera que va aprovar al Ple municipal de novembre, en aquest cas de manera inicial, va ser l'Ordenança d'estalvi d'aigua. La nova normativa, que segueix els exemples d'altres municipis, inclou mesures a aplicar en les noves construccions i grans rehabilitacions per afavorir la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenibles i l'ús eficient i racional de l'aigua.

L'Ordenança estableix l'obligació d'incloure sistemes de reutilització  i mecanismes d'estalvi d'aigua. Els habitatges plurifamiliars, les construccions de més de 4 habitatges i els edificis unifamiliars de més de 300 m2 construïts han d'incorporar un sistema de reutilització d'aigües grises. En els dos casos, tant plurifamiliars com unifamiliars, si disposen d'un espai lliure d'edificació de més de 100 m2 també han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja i si tenen piscines amb una làmina d'aigua de més de 20m2 també han d'incorporar un sistema per a la reutilització d'aigua sobrant de les piscines. Aquests mateixos requisits s'exigeixen a les construccions d'equipaments hotels, residències, similars i equipaments públics i privats. 

L'Ordenança es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-PSC, Per Alella Junts-CM i Primàries Alella. L'alcalde, Marc Almendro, va emmarcar la nova Ordenança dins de les diferents mesures que l'Ajuntament està duent a terme per reduir la petjada climàtica del poble d'Alella. En aquest sentit, va reconèixer la necessitat d'establir mecanismes d'eficiència tenint en compte que els habitatges plurifamiliars, que és la tipologia predominant al municipi, tenen un consum un 30% superior a la mitjana de la resta d'edificacions. La portaveu de Per Alella Junts-CM, Natàlia Brenes, va insistir en la necessitat de reduir el consum i millorar la xarxa per evitar fuites d'aigua i el regidor del PP, José Antoni Bernal, va demanar anar una més enllà i promoure incentius perquè les construccions que ja estan realitzades també implantin mecanismes de reutilització de l'aigua i reducció del consum. Aquesta normativa entrarà en vigor un cop superat els tràmits d'exposició pública

A l'inici de la sessió, en l'apartat d'informacions del govern, l'alcalde va demanar a la ciutadania que prengui consciència de la crítica situació de sequera que pateix Catalunya i redueixi el consum per evitar haver d'aplicar mesures més dràstiques. En aquest sentit, va reconèixer que al llarg de tot l'any s'ha sobrepassat els 230 litres per habitant i dia fitxats a l'estat d'excepcionalitat, excepte en el mes d'octubre quan el consum s'ha mantingut per sota. Almendro va informar de la signatura d'un decret d'alcaldia pel qual es crea un grup de treball de la sequera amb personal tècnic i polític de diferents departaments de l'Ajuntament amb l'objectiu d'estudiar mesures per tal de reduir el consum d'aigua. 

Alella és un dels 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat (202 localitats de 14 comarques, amb una població d'uns sis milions de persones) i que des del passat 29 de novembre es troba en una situació de preermegència (excepcionalitat agreujada) per sequera.

La fase de preemergència és un nou escenari, no recollit en el Pla de Sequera, per aplicar mesures transitòries i d'adaptació de forma consensuada abans d'arribar a la declaració efectiva d'emergència. 

Les mesures previstes en la resolució de preemergència són les següents: 

  • Reduir el consum màxim a 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l'escenari d'excepcionalitat el límit és de 230 litres.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Reducció del 30% en els usos ramaders.
  • Resta prohibit l’ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • S'estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines.

Informació relacionada
Veure les restriccions en aquesta fase Des del 28 de juny de 2024 es passa de la fase d'excepcionalitat a la d'alerta per sequera, que estableix un consum màxim de 250 litres d'aigua per habitant i dia.
Pujar al principi de la pàgina