Notícies
Publicat el 6 d'abril de 202206.04.2022
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova el Pla de Transició Energètica
Pacte de les alcaldies pel clima

El Ple celebrat el 31 de març va aprovar el Pla de Transició Energètica, amb el compromís de reduir un 55%  les emissions de CO2, i altres gasos d'efecte hivernacle, respecte a l'any 2005 i aconseguir un balanç net de zero emissions l'any 2050. Per tal d'assolir aquest objectiu, el pla planteja incidir en la reducció de consums en tots els sectors de l'Ajuntament -edificis i mobilitat principalment- i també en la producció de residus; electrificació dels consums energètics que actualment es basen en combustibles fòssils; avançar cap a la generació d'energies renovables; i garantir l'accés a una energia sostenible i segura per a tothom.

Per arribar a aquesta reducció el pla estableix que cal actuar sobre diferents aspectes que es concreten en sis eixos estratègics: 

 • Eix 1. Gestió Energètica municipal
  Accions de coneixement, control i gestió per a la millora del comportament energètic dels equipaments municipals, l'enllumenat públic i els serveis oferts per part de
  l'Ajuntament.
 • Eix 2. Energies renovables
  La producció de renovables, tant per a usos tèrmics com elèctrics, és una de les bases per aconseguir els objectius de reducció d'emissions. Les anàlisis fetes en el municipi indiquen que el potencial és elevat, però cal que s'impulsi fermament. 
 • Eix 3. Urbanisme i habitatge
  Aquest eix se centra sobretot en la reducció de consums energètics en els edificis dels sectors municipal, residencial i terciari, així com introduir criteris d'eficiència en els nous desenvolupaments urbans.
 • Eix 4. Mobilitat
  Aquest eix afecta un dels principals sectors emissors del municipi. Cal incidir especialment en la reducció dels consums energètics associats mitjançant la promoció de canvis modals de la mobilitat i avançar cap a un major ús del transport col·lectiu. En paral·lel caldrà incidir en l'electrificació de la mobilitat, atès que és cabdal per reduir les emissions associades en aquest sector. L'electrificació, però, passa per avançar en la producció de renovables.
 • Eix 5. Residus i cicle de l'aigua
  La gestió de residus i el subministrament d'aigua potable són competència municipal i des de l'Ajuntament es pot incidir amb mesures destinades a la reducció de la generació de residus i l'estalvi d'aigua.
 • Eix 6. Participació i sensibilització
  Per assolir els objectius establerts cal que hi hagi una bona governança del pla. En aquest eix hi ha les actuacions de comunicació, educació i capacitació de la societat civil i de tots els agents implicats.

El document estableix un total de 65 accions distribuïdes en aquests sis eixos estratègics. Amb l'aplicació de les accions es preveu la reducció total de 25,458 tones de CO2, un 56 % sobre el total de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) de l'any 2005. Del total d'accions 25 estan en curs i 11 ja estan completades, amb un estalvi estimat de totes elles de 7.086 tCO2/any. En global hi ha doncs el 55% de les accions iniciades.

 Estat d'execució de les accions

Estat d'execució de les accions de transició energètica

Per tirar endavant algunes de les accions es podrà recórrer a finançament extern, perquè estan en línia o incorporen accions plantejades també per altres ens d'abast supramunicipal o directament han de ser executades per altres ens. D'altres, entren en les convocatòries de subvencions que convoquen periòdicament organismes com la Diputació de Barcelona o l'Institut Català de l'Energia, entre d'altres.  

El cost de les accions a emprendre que serien assumides directament per l'Ajuntament, tenint en compte les possibilitats de finançament, és de 5.883.04814 € (603 €/habitant). El cost total de la transició energètica al municipi, incorporant el que han d'assumir altres agents s'estima en uns 16.856.969€ (18.199€/habitant). Tenint en compte l'estalvi energètic que representen les accions proposades, el cost econòmic si no es fa aquesta transició energètica seria dotze vegades superior. El pla ho estima en 198.322.467 € (20.312 €/habitant).

Aquest extens document s'ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i és un material viu que es revisarà cada dos anys per actualitzar-lo i avaluar el seu potencial per assolir la neutralitat de les emissions el 2050. 

El Pla de Transició Energètica es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, JxCAT, Cs i AP-PSC. AA-CUP va votar en contra de la proposta, després que el govern no accedís a la petició del grup municipal d'ajornar aquesta aprovació al plenari del mes d'abril. 

Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

El Ple també va aprovar per unanimitat la renovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia que es va aprovar en el Ple municipal del dia 24 de setembre de 2020 i el compromís de donar compliment als nous objectius de reducció d'emissions que la Unió europea va aprovar el mes d'abril de 2021, que incrementa del 40 al 55% el percentatge de reducció que s'aspira a assolir de cara al 2030, respecte a l'any 2005 i assolir la neutralitat climàtica el 2050. 

Més informació en aquest enllaç

Veure el Ple municipal del 31 de març

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 31 de març de 2022 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 31 de març de 2022

 

 

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina