X
Emergència sequera
Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Pla director de participació
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Pla director de participació

Què és?
Una guia que ajuda a reflexionar, ordenar i establir les directrius de les polítiques participatives impulsades per l'Ajuntament. Ajuda a definir l'estratègia de foment de la participació ciutadana i estableix els mecanismes a desenvolupar i els criteris per fer-ho. Criteris i línies d'actuació que han d'anar cap a la consolidació d'una administració d'estructura més relacional i, per tant, més preparada per promoure processos d'implicació de la ciutadania en la política local introduint una mirada diversa.

El Ple dóna llum verda al Pla Director de Participació    

El Ple de l'Ajuntament del 30 de setembre de 2021 va aprovar el primer Pla Director de Participació d'Alella, un instrument que planifica a mitjà termini l'acció global del govern en matèria de participació. És una eina que implica tota l'organització municipal perquè estableix el marc general, els principis i els valors que sustenten el model de participació municipal i l'estratègia i la metodologia a seguir en els diferents mecanismes i projectes participatius. 

El Pla s'ha realitzat en dues fases. A la primera, durant el 2020, es va fer la diagnosi i a la segona, al llarg de la primera meitat del 2021, s'han recollit  les línies estratègiques i els objectius que emmarquen aquest Pla. El document final és fruit del debat dins de l'àmbit intern —amb càrrecs electes i personal tècnic/administratiu de l'Ajuntament— i també s'han recollit propostes des les associacions i el Consell de Poble. L'aprovació del Pla és una de les accions previstes al Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 i el seu desenvolupament ha de contribuir a avançar cap a un model de govern obert, afavorir la transparència, el rendiment de comptes i la participació ciutadana. 

Tres objectius estratègics bàsics: 

  1. Garantir la participació i la transparència, fent-les extensives a totes les àrees de gestió de l'Ajuntament.
  2. Millorar els espais i els processos de participació amb l'elaboració d'una agenda temàtica i la planificació de futures accions participatives.
  3. Fomentar la cultura participativa a l'administració i a la ciutadania, dins de l'àmbit associatiu i individual. 

Sis línies estratègiques: 

  1. Millorar l'organització interna per afavorir una administració més relacional i transparent.
  2. Millorar la comunicació multidireccional.
  3. Revisar i millorar el sistema d'òrgans i espais de participació.
  4. Impulsar els processos participatius en temes centrals del poble.
  5. Consolidar l'Àrea de Participació i Transparència i transversalitzar la participació dins l'Ajuntament.
  6. Potenciar el teixit associatiu i la participació a títol individual.

El Pla contempla més una trentena d'objectius i prop d'un centenar d'accions per tal d'assolir progressivament les línies estratègiques.

El document es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals (ERC+SxA, Gd'A, AA-CUP, Cs i AP-PSC) excepte el del grup municipal de JxCAT que es va abstenir. 

Pla Director de Participació

Pla Director de Participació

Fitxer: Pla_Director_de_Participacio.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 56
Mida: 1.24 MB

Pujar al principi de la pàgina