Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Associacions i col·lectius|Sol·licitud d'espais i materials per a les associacions i col·lectius d'Alella.
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Sol·licitud d'espais i materials per a les associacions i col·lectius d'Alella.

Què és?

Les associacions i col·lectius inscrits al Registre Municipal d'Associacions i Col·lectius d'Alella tindran el dret de sol·licitar la cessió de recursos materials i d'espais de l'Ajuntament dins el terme municipal i d'acord amb la normativa de preus públics aplicable.

REGLAMENT DE SUPORT I RECURSOS PER A LES ASSOCIACIONS COL•LECTIUS D'ALELLA           

Procediment de sol·licitud de recursos materials i d'espais de l'Ajuntament

Infografia sol·licitud de materials i espais

Infografia sol·licitud de materials i espais

Fitxer: Infografia_sollicitud_materials_i_espais.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 453.49 kB

Qui hi pot accedir?

 • Hi poden accedir les associacions i col·lectius degudament inscrits al Registre Municipal d'Associacions i Col·lectius d'Alella.

 • Les associacions i col·lectius determinaran una persona responsable de la sol·licitud. 

Procediment i condicions :

 • Cal realitzar el tràmit de sol·licitud amb una antelació mínima de 15 dies hàbils i un màxim de 3 mesos abans de la celebració de l'esdeveniment.
 • Adjuntar el formulari en el tràmit de sol·licitud de cessió d'espais a la via pública, equipaments i materials municipals. 
 • En tots els casos la resolució de les sol·licituds, via correu electrònic, es faran a proposta de l'Àrea de Participació, previ informe de l’àrea corresponent, si s'escau.
 • En les resolucions de les sol·licituds l'Ajuntament, via correu electrònic, fixarà les condicions de la cessió de materials i/o espais, si s'escau. 

 • La persona responsable de l'associació o col·lectiu donarà la conformitat del material cedit en el moment de la seva recepció.
 • L'Ajuntament no assumirà la responsabilitat de muntatge i desmuntatge, excepte indicació expressa en el sentit contrari.

De la devolució del material cedit: 

 • La devolució del material s'efectuarà el dia, hora i lloc que consti en la resolució d'autorització via correu electrònic.
 • La persona responsable de l'associació o col·lectiu donarà la conformitat de l'estat de devolució del material, havent d'indicar el material que no es retorni o els desperfectes ocasionats, si s'escau.
 • En el termini màxim d'una setmana, l'Ajuntament validarà la devolució del material i farà informe de la no devolució del material o dels desperfectes ocasionats, si s'escau.

Altres condicions a tenir en compte

 • En cas d'activitats internes de les associacions o col·lectius d'una urgència degudament justificada (com reunions, formacions, etc.) es podrà sol·licitar un espai amb una antelació mínima de 72 hores, sempre i quan no se sol·liciti cap material complementari.
 • Durant el mes de gener es podran presentar les sol·licituds de cessió d'espais d'aquelles associacions que programin activitats amb una periodicitat trimestral o anual.
 • Les sol·licituds podran ser denegades motivadament en base a alguns dels següents factors: seguretat, coincidència amb altres esdeveniments, compatibilitat de l'activitat o de l'espai, cost, disponibilitat, interès general o qualsevol altre anàleg.

 • Qualsevol dubte vegeu el "Reglament " complert.

 

 

Pujar al principi de la pàgina