Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Associacions i col·lectius|Registre municipal de les associacions i col·lectius d'Alella
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Registre municipal de les associacions i col·lectius d'Alella

Què és?

El Registre Municipales és una eina per promoure una política municipal activa de suport i foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana. Es crea amb la intenció de conèixer el nombre d'associacions i col·lectius que hi ha amb seu social a Alella. I per facilitar l'accés al servei de suport i recursos per al desenvolupament de les seves activitats. 

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL DE LES ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS D'ALELLA

Qui s'hi pot inscriure?

  • El Registre és obert a totes aquelles associacions i col·lectius sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania i/o del municipi.

Procediment d'alta:

  • Demanar una reunió amb la Regidoria de Participació i Transparència. 
  • Presentar la inscripció d'alta, de forma telemàtica, al registre d'entrada de l'Ajuntament a través del catàleg de tràmits, ajuntant la documentació reglada i el formulari específic del Registre Municipal d'associacions i col·lectius d'Alella: 

Modificació i actualització de dades:

  • Quan es produeixi alguna modificació de la informació essencial especificada al "Reglament de registre municipal de les associacions i/o col·lectius  d'Alella" estaran obligades a presentar la documentació acreditativa del canvi, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la modificació. 
  • La modificació i actualització de la informació essencial es presentarà al registre general de l'Ajuntament d'Alella juntament amb el formulari de modificació i actualització de dades per associacions o col·lectius amb la documentació necessària.

Suspensió i baixa

  • La suspensió del Registre és una situació temporal en què es pot trobar una associació o col·lectiu i que s'ha de resoldre amb l'aixecament de la suspensió o amb la baixa definitiva. Durant la suspensió l'associació o col·lectiu perdrà tots els drets, excepte que per Decret d'Alcaldia, i prèvia audiència de l'associació o col·lectiu amb la Regidoria de Participació Ciutadana, es limitin els efectes a alguns drets concrets. Consulteu els supòsits al Reglament del Registre.
  • La baixa del Registre és aquella situació definitiva de cancel·lació de l'alta d'una associació o col·lectiu. Les baixes del Registre sempre s'hauran d'acordar mitjançant una resolució d'Alcaldia i caldrà donar audiència prèvia a l'associació o al col·lectiu. Excepte en el cas que hi hagi una sol·licitud comunicada a través del Registre d'entrada de l'Ajuntament juntament amb el formulari de baixa per a les associacions o els col·lectius motivada per la voluntària determinació d'aquestes. Consulteu els supòsits al Reglament del Registre.  

 

 

Pujar al principi de la pàgina