Portada|Medi ambient|Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
 
Versió per imprimir
Pla d'Acció per l'Energia Sostenible

El Ple de l'Ajuntament d'Alella va aprovar el 24 de febrer de 2011 el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), el document que concreta les actuacions que s'han de dur a terme al municipi per reduir el 20% les emissions de CO2 l'any 2020. El document avalua les emissions que es produeixen al municipi des de 2005, fa una diagnosi de la situació actual i planteja les estratègies que cal seguir per incrementar l'eficiència energètica, així com les accions que haurien de dur a terme l'Ajuntament i els veïns i veïnes d'Alella per reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle responsables de l'escalfament global i del canvi climàtic. El Pla proposa millores d'estalvi, d'eficiència i d'inversió en energies renovables en edificis municipals, enllumenat públic, flota de vehicles, transport públic, gestió de residus, gestió de cicle de l'aigua, plantejament urbanític i contractació de serveis.

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)

Document de síntesi

Alella cap la transició energètica

L'Ajuntament ha iniciat al 2020 diverses actuacions per avançar cap a la reducció d'emissions, l'adaptació al canvi climàtic i la transició energètica, emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7, d'energia assequible i no contaminant, i 13, d'acció per al clima.

Redacció PAESC

L'Ajuntament va aprovar l'any 2011 el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES), document marc que recollia 77 accions per reduir les emissions al municipi com a mínim un 20% l'any 2020 respecte a 2005. L'any 2016 es dugué a terme una revisió parcial del Pla i els resultats van indicar que la tendència global era correcta. L'Ajuntament ja ha començat a treballar amb el suport de la Diputació en la redacció d'un nou pla que haurà d'estar enllestit en un termini màxim de dos anys: el Pla d'Acció Energia Sostenible i el Clima (PAESC). En aquesta línia, el Ple de setembre va aprovar el compromís de l'Ajuntament d'assolir com a mínim el 40% de reducció d'emissions de diòxid de carboni l'any 2030, d'adoptar mesures d'adaptació al canvi climàtic, i de facilitar l'accés universal a una energia sostenible i segura. 

Estudis energètics en equipaments

L'any 2020, l'Ajuntament ha dut a terme diversos estudis energètics. S'han realitzat auditories energètiques a nou equipaments per analitzar els consums i els usos energètics, avaluar els sistemes de tancament o la implantació d'energies renovables, entre d'altres. Aquests estudis també proposen actuacions de millora concretes, tant d'ús com d'infraestructura, i les quantifiquen econòmicament i a nivell d'emissions i consums. Alhora, s'ha redactat un estudi per millorar energèticament l'edifici de l'Ajuntament, pel que fa a tancaments, sistemes de calefacció i clima, i possible implantació d'energia solar fotovoltaica a la coberta. A més s'ha fet projecte per implantar energia fotovoltaica a l'Escola Fabra, tal i com ja es va fer a l'Escola La Serreta. 

Càlcul de la petjada de carboni 

Paral·lelament, i també amb el suport de la Diputació, s'està treballant per crear i implantar una eina que permeti calcular fàcilment les emissions i la petjada de carboni de l'Ajuntament i dels seus serveis. Una plataforma que permetrà saber l'impacte ambiental dels consums energètics directes (combustibles de vehicles i equipaments), consums d'energia elèctrica (equipaments, enllumenat i bombaments d'aigua), i consums associats a altres serveis com els de recollida de residus, neteja viària, transport públic, consum d'aigua, entre d'altres. La calculadora permetrà valorar les emissions de tots aquests àmbits i avaluar-ne l'evolució.

Projecte 50/50 a l'Escola Fabra 

L'Escola Fabra participa aquest curs en el projecte 50/50, una iniciativa promoguda per la Diputació que implica a tota la comunitat educativa. Consta de tres fases: una primera d'estudi i anàlisi dels consums energètics del centre i de propostes de millora; una segona d'implantació de les millores proposades; i una tercera d'avaluació de resultats. Si es produeixen estalvis, es quantifiquen econòmicament i l'Ajuntament en reinverteix el 50% en el centre. Els estalvis aconseguits es poden destinar a més millores energètiques. 

Projecte Passa l'energia 

Aquest projecte, ja iniciat, copia l'esquema del 50/50 de les escoles i l'aplica a diversos equipaments municipals. En aquest cas, però, els estalvis aconseguits es destinen a combatre la pobresa energètica i es destinen els estalvis aconseguits a llars amb vulnerabilitat.

Contra la pobresa energètica 

Per tal de lluitar contra la pobresa energètica la regidoria de Serveis a les persones emet informes de vulnerabilitat d'acord amb la llei 24/2015, per impedir talls de subministraments. Igualment, hi ha una línia d'ajuts d'urgència per cobrir una part dels deutes de les famílies, i s'ha signat un conveni amb Sorea pel qual aquesta companyia aporta 4.000 euros per combatre la vulnerabilitat. Des de Diputació també s'han concedit deu auditories de pobresa energètica en llars vulnerables i s'ha realitzat una formació sobre la facturació elèctrica que tindrà continuïtat.

Caldera de biomassa 

L'únic projecte que havia de començar i no ho ha pogut fer és el de la construcció d'una caldera de biomassa que ha d'abastir el Pavelló Municipal d'Esport i el Complex Esportiu Municipal. Les obres havien d'iniciar-se a l'octubre però per motius administratius interns de Diputació no es van poder realitzar. La previsió és que es puguin dur a terme durant el 2021 i a finals d'any ja s'estigui utilitzant aquesta font d'energia renovable a aquests dos equipaments.

Moment Solar 

L'última i més recent iniciativa engegada per afavorir l'energia renovable és la campanya promoguda per la federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT) i l'Institut Català de l'Energia de la Generalitat, que duu per nom Moment Solar. La campanya busca incrementar les instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum a la llar i fomentar l'activitat de les empreses instal·ladores locals, millorant la seva capacitat i preparació per fer front als reptes que plantegen la transició i la sostenibilitat energètiques. L'Ajuntament dona suport al desenvolupament de Moment Solar a Alella, per tal que el major número possible d'habitatges pugui dotar-se de la capacitat de generar la seva pròpia electricitat a partir de l'energia la solar fotovoltaica. Per tal de fomentar l'ús d'aquest tipus d'energia, l'Ajuntament va aprovar una bonificació dels 50% de l'IBI a les llars que instal·len energia solar sense estar obligats.

Més informació a www.alella.cat/plaquessolars.

Us convidem a veure el vídeo informativo sobre aquesta campanya de la sessió de webinar que es va fer el 18 de març de 2021

×  
Webinar Projecte Moment Solar a AlellaWebinar Projecte Moment Solar a Alella
Pujar al principi de la pàgina